Arbeidet er i gang

15. november 2009

En nyopprettet stipendiatstilling ved UMB gjør at vi mest sannsynlig har avlsverdier på plass i Norge innen tre år. Nå jobbes det også med et nordisk samarbeid.

Norge mot trenden

11. november 2009

De europeiske avlsnasjonene rapporterer om nedgang i årets bedekninger, men ser man nærmere på tallene for Norge er bildet et annet.

1 2 3 4 6