Den perfekte dressurhest

7. mai 2014

‘Ingen hov, ingen hest’, ‘en god hest har ingen farge’ og ‘ikke kjøp en hest med problemer, problemene kommer uansett’.