Norge mot trenden

11. november 2009

De europeiske avlsnasjonene rapporterer om nedgang i årets bedekninger, men ser man nærmere på tallene for Norge er bildet et annet.

1 2 3 4