Arbeidet er i gang

15. november 2009

En nyopprettet stipendiatstilling ved UMB gjør at vi mest sannsynlig har avlsverdier på plass i Norge innen tre år. Nå jobbes det også med et nordisk samarbeid.