Nyheter

Verdien av BLUP

Hvor korrekt blir bildet BLUP-indeksene gir og hva bør vi passe oss for? Horze Magazine har tatt for seg fordelene og begrensningene ved avlsindekser som verktøy for å avle sportshester.