Norsk Varmblod endrer reglene

Dette innlegget ble publisert 31. mars 2011 og innholdet kan være utdatert.

Importsædreglene som ble innført i 2010 er justert, og her er endringene.

I 2010 ble det bestemt at hingster som skulle brukes på importsæd i Norge måtte forhåndsgodkjennes ved hjelp av søknad til kåringsnemda i Norsk Varmblod. Samtidig ble det innført en bestemmelse om at 3-årige hingster ikke kunne godkjennes før de hadde avlagt godkjent bruksprøve.

Nå er reglene gjennomgått, og NV mener det er et behov for justeringer i 2011.

Det åpnes for bruk av 3-års premiehingster eller tilsvarende fra andre avlsforbund, så fremt bruksprøven blir bestått i løpet av bedekningsåret. Det innebærer med andre ord at en 3-årig hingst kan benyttes før bruksprøven er anlagt med full registreringsmulighet for avkom, forutsatt at denne bestås innen 31. desember året hoppen bedekkes.

Dette gjør at risikoen for at hingsten ikke skulle bestå prøven bæres av hoppeeieren.

Det er verdt å merke seg at Norsk Varmblod også godkjenner 3-års premiehingster med bestått bruksprøve etter søknad for 2010. Denne tilbakevirkende bestemmelsen begrunnes med at innføringen av regelverket kan ha medført enkelte uklare konsekvenser for hoppeiere i det første virkeåret.

Avlshest.no har vært i kontakt med Norsk Varmblod, som bekrefter at det ikke er nødvendig å få søknaden godkjent før hoppen insemineres. Det presiseres imidlertid at søknaden må sendes innen 31.12 i bedekningsåret og at hoppeeier må være klar over risikoen ved at søknaden ikke kan bli godkjent.

Alle søknader behandles av Norsk Varmblods kåringsnemd, og søknad med dokumentasjon skal sendes Norsk Hestesenter på Starum. Selve godkjenningen og gebyrinnkrevingen håndteres av Norsk Hestesenter og søkere kan ta kontakt med NHS for nærmere informasjon vedrørende betaling, skriver Norsk Varmblod på sin hjemmeside.

(Datoen for denne saken er uheldig, og Avlshest.no ønsker derfor å påpeke at vi ikke har aprilspøker på våre nettsider.)

 

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*