E for Briar

Dette innlegget ble publisert 27. desember 2008 og innholdet kan være utdatert.

Jan Brink og Briar . Foto: Roland Thunholm/FEI

Hvorfor er de svenske hingstene delt inn i bokstavkategorier?  Og hva betyr det egentlig at en hingst er en E eller AB?

Svenskene har et system hvor hingstene blir kategorisert i avlsverdiklasser. Hver av disse klassene har en bokstavkode. Det skilles mellom individavprøving og avkomsavprøvning.

Individavprøvning
Individavprøvningen er en vektet bedømning av av individets avstamning, prestasjoner, holdbarhet og helse.

De ulike fasene:
1. Eksteriørbedømning og helsetilstand.

2. Prestasjonsbedømning med bruksprøve for 3-års (del to av individavprøvningen) Godkjent resultat plasserer hingsten i klasse B og gir et års midlertidig bedekningslisens. Eller prestasjonsbedømning med bruksprøve for 4-5 åringer. Godkjent resultat gir hingsten rett til AB klassifisering og tidsbegrenset avlsgodkjenning i 6 år så sant fruktbarheten er tilfredsstillende.

3. Prestasjonsbedømning basert på konkurranse-resultater. Dette er obligatorisk for hingster som er 6 år og eldre.

Hingstene blir så delt inn i avlsverdiklasser på bakgrunn av individavprøvningen.

B betyr at hingsten har godkjent resultat fra bruksprøven, men ikke har avsluttet individavprøvningen. Godkjenningen gjelder i et år.

AB betyr at hingsten har avsluttet individavprøvningen enten med en godkjent bruksprøve eller gjennom gode konkurranseresultater. AB har 6 års varighet hvorpå ny vurdering kan utføres.

EJ gis til hingster som har gjennomført sin avprøvning, men som ikke oppnådde et resultat som kvalifiserer til AB eller som på bakgrunn av eksteriør, veterinær eller prestasjonsgrunnlag ikke kvalifiserer til AB.

INT gis hingster som er importert og tilfredsstiller kravene til B eller AB. Denne klassifiseringen er gyldig frem til neste avlsvurdering.

Kass brukes om hingster som har arvelige defekter, eksteriørsvakheter som ikke bør avles på av dyrevernmessige hensyn eller som av smittevernmessige årsaker ikke kan tillates i avl. Hingster i denne kategorien gir ikke registrerbare avkom.

Avkomsavprøvning
Avkomsavprøvningen skjer når et visst antall avkom har blitt gamle nok til å bli testet. Resultatene fra vurderingen, som hovedsaklig er basert på avkommene, offentliggjøres så snart 15 avkom finnes i statistikken. Men for at dataene skal bli så korrekte som mulig bør minst 25 avkom være registrert.

E står for elite og gis til hingster som oppfyller kravene til meget god nedarving. Dette betyr at hingsten har ført avlen fremover i minst en disiplin i et internasjonalt perspektiv.  Hingsten må dessuten ha minst 30 konkurrerende avkom hvor de eldste må være minst 7 år.

A gis til hingster som oppfyller kravene til god nedarving. Dette defineres som at hingsten har ført avlen fremover i minst en disiplin på nasjonalt nivå, og ikke ha andre store svakheter. En hingst må ha minst 25 avkom som er testet som unghester, hvorav minst 10 på kvalitetsbedømmelsen for å bli opphøyet til A status.

AB kan gis til en hingst som fortsatt ikke har nok avkom til å bli avkomsvurdert hvis hingsten enten viser lovende men enda usikker vurdering eller hingster som selv har gode konkurranseresultater og det på bakgrunn av dette ikke finnes tilstrekkelig avkomsinformasjon.

V (som står for ventehingst) gis til hingster som  har usikker/eller muligens middelmådig nedarving og som ikke kan opprettholde AB gjennom egne konkurranseresultater. Det betyr at hvis hingsten ikke oppfyller kravene til indeks for å oppnå AB, A eller Elit eller at avkomsstatistikken er basert på færre enn 25 avkom og dermed ikke er sikker nok. V brukes også for hester med nedsatt fruktbarhet eller i tilfeller hvor det er mistanke om arvelige defekter.

C gis til hingster som viser mindre god nedarving, hvilket betyr at de ikke ser ut til å føre avlen videre i noen av sportsdisiplinene. Gode resultater fra noen få avkom vil ikke kunne veie opp for et gjennomsnittlig svakt resultat.

Int kan tildeles importerte hingster som oppfyller minimumskravene til AB eller A.

Kass brukes om hingster som har arvelige defekter, eksteriørsvakheter som ikke bør avles på av dyrevernmessige hensyn eller som av smittevernmessige årsaker ikke kan tillates i avl. Hingster i denne kategorien gir ikke registrerbare avkom.

Du kan når som helst gå inn på ASVHs webside for BLUP-indeksen og søke på svenske hingster. Du vil da finne masse informasjon om hingsten selv og dens avkom – og ikke minst hvilken avlsverdiliste den står på.

Kilde: ASVH

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*