Ny løsning for registrering

Dette innlegget ble publisert 13. april 2010 og innholdet kan være utdatert.

Styret i Norsk Varmblod arbeider for at overgang til ny løsning for registrering og stambokføring kan være en realitet i løpet av året.

Det skriver Norsk Varmblod på sine hjemmesider og i en pressemelding.

Styret i Norsk Varmblod var i løpet av 2009 og 2010 i kontakt med ASVH for å finne ut av muligheten for å benytte seg av deres datasystem. Sigbjørn Hovland, som står bak NRYFs dataløsning HorsePro har vært koblet inn som datakonsulent. Det har vist seg at dette systemet er et reelt alternativ til ASVHs system. Det ble da tatt stilling til om man enten skulle jobbe videre med en utredning av to alternativer parallelt, eller om man skulle konsentrere seg om én løsning, heter det i referatet fra årsmøtet 2010.

NRYF og HorsePro har pr i dag dannet et aksjeselskap for å videreutvikle stevneløsningen i HorsePro slik at all registrering til stevner, oppsett av startlister m.m. går automatisk.I dag er det  slik at alle opplysninger plottes inn manuelt – selv på internasjonale stevner. FEI er, ifølge Norsk Varmblod, også interessert i HorsePro-løsningen. Hvis NV velger å benytte seg av HorsePro til registrering og stambokføring vil dette medføre at alle hester relatert til sporten kan samles i én database. Dette innebærer at man kan få opp informasjon om avstamning, utstilling- og sportsresultater samt eierhistorikk på hestene. At avlsorganisasjon og sportsorganisasjon deler database er unik på verdensbasis, ifølge Norsk Varmblod.

Et samarbeid med ASVH og deres datafirma kan medføre at man, i likhet med Sportssystemer, blir en liten aktør hvor NVs innflytelse og styringsmulighet kan bli vanskelig. Representatskapet gikk enstemmig inn på årsmøtet for å jobbe videre med en løsning med HorsePro. Samtaler med ASVH skal avsluttes når det gjelder kjøp av program, men man fortsetter kommunikasjonen for å innhente erfaring i henhold til problemstillinger og behov som kan formidles til HorsePro. Målsettingen er at en løsning kan være på plass i løpet av seks måneder, slik at eget program er i bruk innen springsedler skal sendes inn og registreres på høsten.

Alternative løsninger for hesteregistrering og opprettelse av selvstendig stambokskontor har vært et tema for Norsk Varmblod siden årsmøtet i 2008. Styret har i denne tiden arbeidet med saken og foretatt vurdering av andre dataløsninger enn bruken av dagens Sportssystem (tidligere Balder) som drives av Rikstoto.

Norsk Varmblod som stambokførende organisasjon, utfører registrering av varmblods ridehest og ridehester uten annen stamboktilhørighet, samt utsteder hestepass.

Datafangst i form av registrering av resultater fra egne avlsarrangement, utarbeidelse av statistikk og innhenting av konkurranseresultater fra sporten er viktige elementer i et systematisk avlsarbeid. Ved beregning av avlsverdier kombineres hestens prestasjoner i form av utstillings- og konkurranseresultater med informasjon om slektskap mellom de ulike hestene, hvilket gir verdifull informasjon om det enkelte individ.

Norsk Varmblod har så langt ikke hatt verktøy for utarbeidelse av denne type informasjon, men gjennom et nytt forskningsprosjekt ved UMB (doktorgradsstipendiat Siri Furre) er det nå lagt til rette for at vi kan starte dette viktige arbeidet.

Representantskapet i Norsk Varmblod har på det nylig avholdte årsmøtet besluttet å søke andre løsninger for foreningens registreringsbehov. I vurderingen av overgang til ny dataløsning er det avgjørende at systemet kan møte både dagens og morgendagens behov.

En slik modell kan gi unike fordeler med mulighet til å samle all informasjon, både avl- og konkurranseinformasjon i én database. Dette vil øke brukerverdien i sterk grad, med tilgang til verdifulle data for det enkelte individ man søker. Det vil også gi en stor fordel når det gjelder identitetskontroll av hestene og man vil i større grad unngå dobbeltregistreringer. En felles database vil dessuten optimalisere arbeidet med utarbeidelse av avlsverdier som bør skje på bakgrunn av både konkurranse- og utstillingsresultater. Disse samtalene er også et ledd i Norsk Varmblods strategi om et tettere samarbeid mellom sport og avl der begge parter ser klare fordeler ved en slik utvikling.

Opprettelse av en selvstendig dataløsning er et naturlig ledd i en videre utvikling av foreningen. Vi har forventning til at det også vil være et viktig bidrag i etablering av en egen administrasjon som bedre kan ivareta foreningens oppgaver og medlemmenes behov.

Styret arbeider nå for at overgang til ny løsning for registrering og stambokføring kan være en realitet i løpet av året.

NV er derfor for tiden i meget interessante samtaler med Norges Rytterforbund og selskapet bak konkurranseprogrammet HorsePro om en registreringsløsning for Norsk Varmblod. Disse samtalene er også et ledd i Norsk Varmblods strategi om et tettere samarbeid mellom sport og avl der både NRYF og NV ser klare fordeler ved en slik utvikling.

Kilde: Norsk Varmblod

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*