Kriterier for importsæd

Rett oppunder jul kom nyheten om at Norsk Varmblod innfører forhåndssøknader for bruk av importsæd.

Nå foreligger kriteriene for å oppnå importgodkjennelse. Norsk Varmblod melder på sine nettsider at for importgodkjenning gjelder en av følgende punkter:

I. Utenlandsk hingsteeier eller norsk hingstestasjon som formidler sæd til norske oppdrettere kan søke om at ønskede hingster godkjennes for bruk på norske hopper og oppføres på en hingsteliste for gitte sesong.

II. En enkelt norsk hoppeeier som ønsker å bruke en utenlandsk hingst som ikke står på hingstelisten på sin hoppe kan søke om importtillatelse av sæd fra en spesifikk hingst til bruk på sin hoppe.

For begge varianter vil det tilkomme et godkjenningsgebyr på 300 kroner, mens det for hingsteeiere/stasjonseiere vil tilkomme en ekstra avgift på 1200 kroner ved oppnådd godkjenning. Det vil så bli utarbeidet en liste over godkjente hingster som fritt kan brukes av hoppeeierne uten at det tilkommer ytterligere avgift.

Dette betyr at hoppeeiere som velger å ta med sine hopper til utlandet for bedekning ikke vil omfattes av ordningen da innførsel av en drektig hoppe ikke faller under disse kategoriene.

Kvalitetssikring
De nye reglene er et resultat av krav gitt i forskriften om (reinavla/registrerte) godkjente dyr i hestefamilien hvilket NV er pålagt å følge. NV skriver at de samtidig ser på dette som en kvalitetssikring av hingstene, hvilket også er i hoppeeierne og den norske populasjonens interesse. De understreker at hensikten med å innføre genmateriale er å tilføre godt genmateriale som ikke er tilgjengelig i egen populasjon.

Norsk Varmblod opplyser at alle hingster må ha oppnådd godkjent bruksprøve for å kunne komme på listen, men at de i 2010 har valgt å ikke kreve dokumentasjon på helsestatus med tanke på eventuelle diskvalifiserende arvelige lidelser hingstene måtte ha.

Avlsorganisasjonen opplyser at det vil bli en behandlingstid på 4 uker, og at de ønsker en så smidig innføring av de nye regelene som mulig.

Økt konkurranse fra andre forbund
Men denne ytterligere kompliseringen for hoppeeiere som ønsker å bruke utenlandske hingster kommer på et dårlig tidspunkt for en avlsorganisasjon som allerede i fjor mistet deler av de norske bedekningene til andre forbund.

I løpet av 2009 var det flere norske aktører som tilbød sine kunder hjelp med registrering av føll og hopper i utenlandske forbund. JJ Horses meldte i høst at en stor del av de norske hoppeeierne som brukte deres hingst JJ RayBan i fjor valgte å registrere sine føll i ASVH eller Hannoveranerforbundet.

I desember meldte også Stutteri-ML at de fra neste år vil inngå et samarbeid med Mecklenburgforbundet om registrering av føll. De ønsker også å gjennomføre en hoppekåring på norsk jord, i likhet med den private Dansk Varmblods hoppekåringen som ble arrangert på Tune Trav- og Ridesenter i oktober. Denne type arrangementer i Norge gjør det straks lettere for hoppeeierne å bruke andre forbund.

2 Trackbacks & Pingbacks

  1. JJ Horses tilbyr nå også DV-registrering/hestepass inkl. i bedekningsprisen | RR Reierstad Ridehest
  2. Tilbyr bl.a. DV-registrering | Avlsinspirasjon.no

Legg inn en kommentar