91 spranghingster videre

Da er KWPN endelig ferdige med den første forbesiktigelsen for spranghingstene. Totalt 91 hingster med sprangavstamning har gått videre.

Fredag ble hele 69 hingster vist foran dommerne, hvorav 17 fikk være med videre. I denne siste gruppen var særlig Indoctro e. Capitol/Caletto II godt representert både på fars- og morssiden.

72 Casco x Jas
113 Contendro I x Lux Z
121 Corland x Kannan
135 Franco (Ultra-Du) x Kalypso
137 Ginus x Julio Mariner xx
142 Ginus x Zeu
145 Harley VDL x Indoctro
148 Heartbreaker x Indoctro
149 Hinault x Caletto I
159 Indoctro x Lux
163 Indoctro x Silvio I
164 Indoctro x Nimmerdor
167 Indorado x Cruising
171 Indorado x Lord
172 Indorado x Indoctro
188 Krunch de Brêve x Dillenburg
292 Sam R x Nimmerdor

Se video av Indoctro:

Be the first to comment

Legg inn en kommentar