Årsmøte i NV

Dette innlegget ble publisert 30. mars 2009 og innholdet kan være utdatert.

Leder i Norsk Varmblod Mette Hansson

Etter et avlsfaglig seminar lørdag som var både interessant og lærerikt var det søndag duket for årsmøte i Norsk Varmblod.

Det har vært et krevende år fullt av utfordringer for foreningen, men nå har så smått også resultatene begynt å komme. Fjorårets årsmøte ble en turbulent affære, men var i år mer preget av forsiktig optimisme.

– Noe av dette er jo vanskelige saker, men vi føler at NV er i ferd med å bygge opp en plattform med en sterkere identitet og idé om hvor en vil, sa leder Mette Hansson. Hansson har nå sittet et år som leder og ble i går gjenvalgt.

Hovedårsaken og bakgrunnen for den største uenigheten i fjor var hvorvidt foreningen skulle fortsette samarbeidet med Norsk Hestesenter eller ikke. Tildels sterke krefter innen foreningen ga i fjor klart uttrykk for et ønske om en forandring i rollefordelingen og ansvarsforholdet mellom NV og NHS.

I året som har gått har det allerede skjedd noen forandringer. For det første har NV fått bekreftelse på at utarbeidelsen av avlsplanen er foreningens ansvars- og kompetanseområde og gjennomslag for at det kan utføres endringer i planen kontinuerlig og ikke kun en gang i året. De har også fått gjennomslag for å kunne bruke utenlandske dommere og konsulenter i forbindelse med sine utstillinger uten at det kreves norsk dommereksamen av disse. Et annet viktig steg er at fra og med 2009 vil det bli utstedt nye pass med NV-logo samt at all dokumentert avstamning fra nå av vil bli ført inn i passet, selv om hesten for eksempel er etter en ikke-godkjent hingst.

Leder for avlsutvalget Cecilie Kilde understreket viktigheten av at all dokumentert informasjon føres inn også fra uregistrerte dyr, da dette også er viktige data for videre arbeid med avlen.

Veien videre?
Men tross for en del fremgang i dialogen med NHS ble samarbeidsavtalen sagt opp av NHS i desember i fjor, hvilket betyr at fra og med 01.06.2009 er NV nødt til å finne en ny løsning.

Styret skrev følgende i sitt forslag til årsmøte.

«Representantskapet tar stilling til foreningens videre drift og samarbeidsmodeller ved opphør av avtalen med NHS 01.06.2009.

Begrunnelse: Samarbeidsavtalen med NHS opphører 01.06 og foreningen står ovenfor 2 prinsipielle valg. Etableringen av selvstendig drift med eget kontor og anskaffelse av nødvendig dataløsning og fasiliteter eller videre samarbeid med NHS i ny form.»

Cecilie Kilde, Robert Ruud, Einar Ballestad og Alf Kjetil Andresen.Det ble besluttet å gi styret mandat til å utrede hvor veien bør gå videre. Leder Mette Hansson understreket viktigheten av å ikke ta en forhastet avgjørelse, men var allikevel klar på at prosessen ikke måtte trekke ut for mye.

– Styret er veldig innstilt på å finne en løsning, sa Hansson. Hun beskrev en situasjon hvor dialogen med NHS nå var god og at det ikke var uaktuelt å samarbeide også i fremtiden, men at det var nødvendig for styret å også vurdere andre alternativer.

NV ble blant annet invitert til Sverige av lørdagens foredragsholder Emma Thoren Hellsten for å se på hvordan ASVH har løst registrering og datainnsamling til sitt avlsverdiarbeid.

Fremgang
– Vi fått på plass en del brikker som har hengt litt i systemet. Vi har nå fått styring på noen helt konkrete ting både overfor medlemmene våre, markedsføringen av våre produkter og kontakten med sporten, sa Mette Hansson som kunne presentere en del resultater av arbeidet i 2008.

En nysatsning i år er et kombinert eliteskue og Breeders-arrangement som vil finne sted i august, samt at NV sammen med grenutvalget for dressur har dratt i gang en unghestsatsning. Danske Thomas Dollaris Larsen har blitt hyret inn som trener ved jevnlige unghestsamlinger.

Foreningen registrerer også at stadig flere av de unge dyrene, særlig hoppene, nå stilles ut 3 og 4 år gamle. Dette er tildels et resultat av et forsøk på å stimulere til avprøvning av unghester og det NV oppfatter som mer bevissthet rundt hoppematerialet.

Det foregår også en betydelig forenkling av avlsplanen som enda ikke er ferdigstilt. Nylig innvalgt medlem i avlsrådet Hilde Hauge understreket at dette er et stort og viktig arbeid som ikke må tas lett på og at det derfor kom til å ta noe mer tid.

Men til glede for mange kunne NV nå presentere sin nye webside. Den gamle siden har vært inaktiv i mer enn et halvt år grunnet sykefravær. Men nå har Isobel Kvaavik laget en helt ny side som vil gjøre det lettere for medlemmer å holde seg oppdatert på hva som skjer i foreningen.

Det ble også valgt noen nye medlemmer til styret, som nå består av:

Leder: Mette Hansson
Nestleder: Robert Ruud
Styremedlemmer: Solveig Sundfør, Ole Bergerud og Alf Kjetil Andresen
Varamedlemmer: Bente Utheim, Anette Hassel og Trond Amlie

4 Comments

  1. Denne uken ble det visst heller ikke noe av. På siden står det at det skulle skje i løpet av februar. NV er et så gjennomført uproft forbund! De skylder alltid på at man er ferske i faget og små, men å oppdatere det SURRET AV EN HJEMMESIDE som ligger ute nå med en korrekt release-dato tar faktisk to minutter.

    Hvis den nye siden er like håpløs, og hvis sekretæren som skal oppdatere fortsetter å være konsekvent på ferie eller sykemeldt, så tar jeg hatten min og tusler over til Dansk Varmblod. Og jeg tror dessverre jeg får mange med meg.

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*