Obligatorisk hoppekåring?

Dette innlegget ble publisert 24. oktober 2014 og innholdet kan være utdatert.

Norsk Hestesenter / Starum / Avlshest.no
Norsk Varmblod tror oppdretterne er klare for en obligatorisk hoppekåring, og ser på det som en mulig framtidig løsning.

Leder i Norsk Varmblod Mette Hansson på sin egenoppdrettede Vivelstads Renoir.
Leder i Norsk Varmblod Mette Hansson på sin egenoppdrettede Vivelstads Renoir.

Det var et av punktene som kom fram da alle avlsorganisasjonene for hest i Norge var invitert til et møte med Norsk Hestesenter i forbindelse med at det nasjonale kravet til kåring av hingst bortfaller ved årsskiftet.

Professor Odd Vangen fra NMBU på Ås og Norsk Hestesenter innledet møtet, før samtlige organisasjoner fikk lov til å presentere sine synspunkter.

Hver avlsorganisasjon var bedt om å lage en kort presentasjon basert på følgende tre spørsmål:

  • Kårings-/Utstillingssystem – hvilke tanker gjør dere for deres rase framover?
  • Fellesskapsordning – er dette ønskelig, og i så fall innen hvilke områder av hesteavlen?
  • Andre viktige momenter for deres rase spesielt, eller for hestefelleskapet?

Her er referatet i komplett versjon. Under finner du referat fra Norsk Varmblods presentasjon, ved leder Mette Hansson.

Ført egen stambok siden 2011, lokalisert på Ås først, nå i Bardu.
Endringene gir avlsorg større spillerom til å bedrive avl i forhold til de utfordringer de står overfor.
Kårings-/utstillingssystemet er godt etablert med hingstekåring på våren. Siden 2007 har NV i stor
grad vært teknisk arrangør selv. Også regionale føll-, unghest- og hoppeutstillinger.

Kåring/utstilling
Kåringssystemet vil bli videreført for hingstene, i organisasjonens egen regi. Klart behov for å
videreføre de kvalitetskrav som ligger i godkjennelse av hingstene, for så vidt også på hoppesiden.
Kanskje tiden er moden for obligatorisk hoppekåring. Dette er ganske vanlig i utlandet, så våre
oppdrettere er nok klare for dette.

Avlsutvalget i foreningen og kåringsnemnd for rasen har jobbet med å se på hva slags regelverk som
skal på plass nå.

Godkjenningsordninger for importsæd og ikke-viste hingster må det ses nærmere på. Avhengig av
importsæd, men må også jobbe for å opprettholde hingstehold i Norge.
Avprøvningssystem som fins i dag har en god mal. Må se hva andre store konkurrerende og/eller
samarbeidende avlsforbund gjør. Kombinasjon av avl og politikk.

Fellesskapsordninger
Klageorgan, klagehåndtering – ingen innvendinger mot at NHS kan være et administrasjonsorgan her.
Veterinærfaglig utvalg – samarbeid absolutt interessant
Dommerutdanning –noe i egen regi, noe i samarbeid med NHS.