1copy31
Nyheter

Fristen er utsatt

Målet er at endringene i hestepassforskriften fastsettes og det sentrale nasjonale hesteregisteret er operativt 1. januar 2017.