Ønsker seg ett organ

Dette innlegget ble publisert 3. april 2012 og innholdet kan være utdatert.
Mette Hansson har blitt intervjuet av sprangen.com.


Lederen av Norsk Varmblod mener at Dansk Varmblods etablering i Norge kan føre til en oppsplitting av avlen.

Det kommer fram i et intervju sprangen.com har gjort med Mette Hansson under hingstekåringen på Lefdals Rideskole. I intervjuet tas det opp temaer som avl og sport, unghester som går til spille, trenerutdanning, bredde kontra topp, størrelsen på hestene og status for Norsk Varmblod i dag. Hun er ikke udelt begeistret for DVs engasjement her til lands.

– At DV engasjerer seg i Norge og konkurrerer på en del av tjenestene samt tar unna en del av den populasjonen som vi skal prøve å lage et godt apparat for, kan føre til en oppsplitting av avlen. Det er alltid vanskelig å få gjennomslag for sine planer og meninger hvis man er en liten organisasjon. Jeg har tro på den norske organisasjonen, behovet for å føle seg hjemme et sted, at det blir en identitet. Jeg skulle vel aller helst ønsket at norsk ridesport hadde kunnet samle seg i ett organ. Det blir som om NRYF skulle få et annet rytterforbund, om Dansk Ride Forbund skulle organisere seg i Norge. Det ville spredt ressursene og svekket organisasjonene, mener NV-lederen.

Les hele intervjuet med Mette Hansson hos sprangen.com.

1 Comment

  1. I henhold til norsk lovgivning har en avlsorganisasjon en del faglige forpliktelser. Det heter seg blant annet at stamboken må kunne disponere over et tilstrekkelig antall dyr for å kunne gjennomføre et avlsprogram. Videre må avlsorganisasjonen være i stand til å fremskaffe og utnytte de opplysninger om dyrenes prestasjoner som er nødvendige for gjennomføring av avlsprogrammet. En avlsorganisasjon skal også være i besittelse av et system som kan måle avlsfremgangen innen stamboken.
    Norsk Varmblod som avlsorganisasjon oppfyller ikke lovpålagte bestemmelser på dette området. Med ca. 100 registrerte hester i hver årgang , er dette ikke et tilstrekkelig volum til å kunne gjennomføre et forsvarlig avlsprogram. Selvom det blir foretatt prestasjons-registreringer for noen individer på utstillinger, er ikke NV i stand til å systematisere og utnytte opplysningene i en gjennomføring av et avlsprogram. Norsk Varmblod har ikke kapasitet til å foreta avkomsgranskning og beregne avlsindekser. Forutsetningene for Norsk Varmblod til å drive faglig avlsarbeid (per definisjon ) er derfor ikke tilstede. I tillegg utviser NV etter min oppfatning dårlig skjønn i forhold til næringsstrategi. Til stadighet underbygger NV en teori (myte ?) om at rytterne foretrekker hester produsert i utlandet i steden for norskproduserte. Dette finnes det ingen dokumentasjon for å kunne hevde, og ved til stadighet å hevde dette holder man liv i myten og forverrer situasjonen for norske oppdrettere. Situasjonen er rett og slett den at rytterne kjøper den hesten som kvalitetsmessig og prismessig konkurrerer i markedet uavhengig av geografi. Det er den realiteten norsk oppdrett må forholde seg til. Likeledes er det med vantro man leser på NV`s hjemmesider at Salgsvisning i forbindelse med Hingstekåringen utgår pga svakt marked for omsetning av hest………….. Norsk Varmblod mener med andre ord at innenlands markedet er så dårlig at man rett og slett fjerner varene fra hyllene !. Skal dette være en håndsrekning til næringa for å øke omsetningen, få opp prisene og få folk til å bedekke hoppene sine ? Ressursene er rett og slett for begrensede i NV til å kunne levere gode nok avlsfaglige og bransjefaglige tjenester til oppdrettsnæringa. Det er i denne situasjonen oppdrettere i Norge engasjerer seg i Dansk Varmblod. Vedr. Norges Rytterforbund er jeg overbevist om at organisasjonen med sine 42.000 medlemmer, 400 klubber og sitt budsjettnivå , – vil kunne møte fremtidsbehovene for sine brukere med stor slagkraft.
    Så kan man jo selvfølgelig håpe, vente, drømme og be om at NV skal bli større og bedre………. jeg har ikke tid, tro eller råd. Har du ?

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*