– Fjern «Bruksprovet»!

Dette innlegget ble publisert 20. juli 2011 og innholdet kan være utdatert.


– Velg hingster fra årgangskonkurranser og talentjakt, mener Jana Wannius.

Det er ikke første gang han foreslår dette. Allerede i 2010 foreslo Wannius å legge ned det svenske «Bruksprovet». Nå foreligger det et konkret forslag fra ham, Per Rosenquist fra ASVHs styre og Peter Ljungcrantz fra Hopphästklubben.

Wannius mener at det er nesten umulig å plukke ut nedarvere for kommende nasjonale og internasjonale Grand Prix-hester i sprang og dressur gjennom dagens system som brukes ved hingsteseleksjonen i Sverige. – Systemet som ble utviklet på 1980-tallet må forbedres, mener han.

Forslaget tar for seg aktiviteter fra 2-årige hingster opp til 8-årige og eldre hingster. Tyngdepunktet ligger på en større innflytelse fra sprangsporten i alle ledd, hvor blant annet A-trenere og landslagsryttere skal ha like mye stemmerett som en A-dommer fra ASVH ved bedømmelse av 2-årshingster.

Som en rød tråd er tanken at hingstene ikke blir godkjent for mer enn ett år om gangen. 5-årshingster kan imidlertid godkjennes for 1, 2 eller 3 år.

Les forslaget i sin helhet: 

2-åriga hingstar

 • Genomför en talangjakt med godkända domare runt om i Sverige. Ytterligare en domare medverkar vid det sista bedömningstillfället.
 • Godkända domare skall då vara 2 från följande kategorier, ASVH – A-domare, Elit / A-tränare hoppning, Landslagsryttare hoppning inom senaste 3 åren. De 2 domarna vid bedömningstillfället måste tillhöra olika kategorier av de godkända domarna.
 • De hingstar som har intressanta härstamningar och hoppar exceptionellt bra bjuds in till ett tvådagarsprov i februari, som 3-åringar, där de bedöms exteriört och veterinärt för att eventuellt hitta avvikelser som kan ha betydelse för hoppförmågan och hållbarheten.
 • Hingstarna löshoppas och skall genomföra ett enkelt ridprov.
 • Riktigt intressanta hingstar blir godkända till och med det året de fyller 4.
 • Bedömningshoppningen på talangjakten skall alltid videofilmas.

3-åriga hingstar

 • Om hingsten inte gjort talangjakt som 2-åring gör den det som 3-åring på motsvarande sätt som för 2-åringar.
 • De hingstar som har intressanta härstamningar och hoppar exceptionellt bra bjuds in till ett tvådagarsprov i februari, som 4-åringar, där de bedöms exteriört och veterinärt för att hitta avvikelser som kan ha betydelse för hoppförmågan och hållbarheten.
 • Under tvådagarsprovet i februari rids hingsten av en testryttare. De hoppar en bana där ridbarheten bedöms av testryttaren och hoppningen av bruksprovsdomarna.
 • Riktigt intressanta hingstar blir godkända till och med det året de fyller 4.
 • Bedömningshoppningen på talangjakten skall alltid videofilmas.

4-åriga hingstar

 • De 4-åriga hingstarna genomför 4-årschampionatet och bedöms av kompetenta domare i semifinal och bruksprovsdomare i final.
 • De hingstar som har intressanta härstamningar och hoppar exceptionellt bra bjuds in till ett tvådagarsprov i februari, som 5-åringar, där de bedöms exteriört och veterinärt för att hitta avvikelser som kan ha betydelse för hoppförmågan och hållbarheten.
 • Under tvådagarsprovet i februari rids hingsten av en (1) testryttare. De hoppar en bana. Ridbarheten bedöms av testryttaren och hoppningen av bruksprovsdomarna.
 • Dessa hingstar godkänns till och med det året de fyller 5.
 • Semifinal och final skall alltid videofilmas.

5- åriga hingstar

 • Dessa hingstar bedömes under Falsterbo och Breeders av bruksprovsdomarna.
 • De hingstar som har intressanta härstamningar och hoppar exceptionellt bra bjuds in till en endagsbedömning i februari, som 6-åringar, där de bedöms exteriört och veterinärt för att hitta avvikelser som kan ha betydelse för hoppförmågan och hållbarheten.
 • Dessa hingstar blir godkända för 1, 2 eller 3 år, dvs. betäcka som 6-7-8-åring.
 • Hoppningarna skall videofilmas.

6- åriga hingstar

 • Dessa hingstar bedömes under Falsterbo och Breeders av bruksprovsdomarna.
 • De hingstar som har intressanta härstamningar och hoppar exceptionellt bra bjuds in till en endagsbedömning i februari, som 7 åringar, där de bedöms exteriört och veterinärt för att hitta avvikelser som kan ha betydelse för hoppförmågan och hållbarheten.
 • Dessa hingstar blir godkända för 1, 2 eller 3 år, dvs. betäcka som 7-8-9-åring.
 • Hoppningarna skall videofilmas.

7- åriga hingstar

 • Dessa hingstar bedömes under Falsterbo och Breeders av bruksprovsdomarna.
 • De hingstar som har intressanta härstamningar och hoppar exceptionellt bra bjuds in till en endagsbedömning i februari, som 8-åring, där de bedöms exteriört och veterinärt för att hitta avvikelser som kan ha betydelse för hoppförmågan och hållbarheten.
 • Dessa hingstar blir godkända för 1, 2 eller 3 år, dvs. betäcka som 8-9-10-åring.
 • Hoppningarna skall videofilmas.

Hingstar som är 8 år eller äldre

 • Dessa hingstar kan bara bli godkända via tävlingsmeriter eller förärvningsmeriter och inte via bruksprovsresultat.
 • De hingstar som har intressanta härstamningar och exceptionella tävlingsmeriter eller förärvningsmeriter bjuds in till en endagsbedömning i februari där de bedöms exteriört och veterinärt för att eventuellt hitta avvikelser som har betydelse för hoppförmågan och hållbarheten. De kan även få göra ett hopp-prov om domarna så begär.

Allmänt

 • Det är mycket viktigt att man parallellt med dessa hingsttest lyfter fram de intressantaste hingstarna på den internationella marknaden och informerar om vilka härstamningskombinationer som varit framgångsrikast. Många hingstägare skulle, enligt min mening, gärna komma till Sverige och visa upp sina världsartister:
 • Jag tror alltså att man ska motivera uppfödarna att använda hingstar som helst visat förärvning på internationell toppnivå eller åtminstone själv tävlat på denna nivå.
 • I de fall när man ska godkänna yngre hingstar ska det bara vara sådana individer som egentligen vem som helst kan se att det är något alldeles speciellt och då måste man också ta stor hänsyn till härstamningen. Detta kommer då också att påverka intresset för de bästa avelsstona på ett positivt sätt.
 • Pga att sannolikheten att få hit de absolut bästa internationella hingstarna på en endagars bedömning är låg bör vi precisera ett kriterium för tävlingsmeriter som är direktkvalificerande, t.ex. OS, VM etc. Då behöver vi bara säkerställa det veterinära.
 • Bestämmelserna för hur hingstar skall bli godkända skall vara sådana att vi får en hård selektering, dels i syfte att snabbt och kraftfullt förbättra aveln, dels att på ett tydligt sätt hjälpa stoägarna.
 • ASVH:s plats på internationella rankingen är besvärande låg och min uppfattning är ett en stor majoritet av alla olika intressenter förväntar sig att vi, ASVH:s styrelse agerar kraftfullt och utan rädsla.

Poängsystem

 • Nuvarande form kan användas som grund, kompletterat med några nya detaljer och eventuellt reviderad domarinstruktion bl.a. med att siffrorna skall offentliggöras och vara en form av varudeklaration som ger information om hingsten till stoägaren. Vi bör även finna ett bra system för att värdera härstamningen.
 • Det skall mycket konkret specificeras vad varje siffra de facto betyder t.ex. 10 = Domarna räknar med att hästen i framtiden skall kunna hoppa felfritt i 160-hoppning i 5* internationell tävling. 9 = felfritt i 150-hoppning i 5* internationell hoppning osv.

Spermaimport

 • Alla hingstar som är godkända i ett av ASVH godkänt förbund och uppfyller motsvarande tävlingskrav / förärvningskrav som vi ställer i vårt förslag och dessutom är bland de 10 % bästa vid motsvarande finaler, är godkända för spermaimport om de har godkänt veterinär intyg och röntgen.
 • Detta kommer att tillåta och underlätta att fina hästar som föds upp i Sverige kan registreras i ASVH.
 • Sedan är det viktigt att gruppen med Hans Horn i spetsen listar de hingstar som är intressantast för spermaimport.

För och emot

 • under årens lopp har det skrivits många motioner om begränsning av unghingstar betäckningstillstånd till t.ex. 50 eller 100 ston. Detta nya förslag innebär en försiktighet med unghingstar.
 • Noggrann och kontinuerlig uppföljning av hingst för fortsatt godkännande (idag kan en 4-åring bli godkänd för en period på 6 år).
 • + Mer ekonomiskt system för alla parter
 • + Beteende och temperament kommer bättre att kunna bedömas på tävlingsbanan än under nuvarande bruksprov
 • + Kopplar automatiskt samman de bästa hingstarna med de bästa ryttarna vilket gynnar både sport och avel och export av hästar
 • Höjer utbildningsnivån på fler hästar jämfört med i dag.
 • – Få ston för en del hingstar. Dock är det vanligt även i dag.
 • – Svårare att göra avkommebedömning på få avkommor

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*