Dyrere hestepass

I tråd med alminnelig prisutvikling, og grunnet investeringer med etablering av eget stambokkontor og ny registreringsløsning er prisene for registrering og passutstedelse i Norsk Varmblod justert.

Oppdrettere har kanskje merket seg at Norsk Varmblod nå har innført et registreringsgebyr på kr 300 per føll. Dette var tidligere kostnadsfritt ved innsendelse av fødselsmeldingen før 1. oktober i føllingsåret.

Mette Hansson, leder i Norsk Varmblod, forklarer at dette er en minimumskostnad for å dekke noe av det faktiske arbeidet med igangsettelse av registrering.

For passutstedelse, som inkluderer microchip og DNA-analyse, vil kostnaden være kr 950, slik at en total pris for både registreringsavgift og pass nå vil være kr 1250. Hansson påpeker at de nye passene er helt oppdatert i henhold til dagens krav og at de er av en langt bedre kvalitet enn tidligere. – Prisene er justert i henhold til alminnelig prisutvikling og de faktiske kostnader som arbeidet innebærer. Det er gjort betydelige investeringer med etablering av eget stambokkontor og ny registreringsløsning for å kunne tilby etterlengtede tjenester i forhold til tidligere.

– Vi håper at våre medlemmer og kunder vil sette pris på denne utviklingen og ha forståelse for at disse forbedringene også har gjort det nødvendig å oppdatere prisen på enkelte områder, skriver Hansson til Avlshest.no.

Norsk Varmblod vil ha på plass en oppdatert prisliste på alle tjenester vil være klar om kort tid.

Be the first to comment

Legg inn en kommentar