Dette legger kåringsnemda vekt på

Norsk Varmblods kåringsnemd har de siste dagene vurdert de 19 hingstene som stiller til kåring. I dag faller dommen.

Klokken 19.10 fredag presenteres de nykårede hingstene på Brunstad. Vi har tatt en kikk på hva det er kåringsnemda egentlig ser etter. Kåringsnemdas mandat er nedfelt i Norsk Varmblods avlsplan. NVs avlsmål lyder slik:

Norsk Varmblod har som mål å avle en sunn og funksjonsdyktig typefast og edel prestasjonshest. Den skal være høystilt, korrekt, storlinjet og holdbar. Den skal ha et godt temperament, god samarbeidsvilje og lette fremadgripende bevegelser passende for dressur, sprang eller feltritt på internasjonalt nivå.

Avlsplanen inneholder også en beskrivelse av detaljene rundt utvelgelse av individer for avl. Om hingstekåringen skriver NV følgende:

Ridehestavl baserer seg på færre hingster enn hopper. Hingstene får dermed en større betydning for avlsfremgangen i populasjonen totalt sett enn hoppene, selv om hingsten og hoppen er like viktig for det enkelte individ. Det er derfor lagt størst vekt på utvalget av hingstene i avlsplanen.

Utvalg av hingster til avl baseres på individbedømmelse (kåring). Individbedømmelsen skal gi grunnlag for å velge ut avlsdyr med de best ønskelige egenskaper i tråd med avlsmålet, samt gi muligheten til å påvise defekter på dyret som diskvalifiserer for bruk i avlen. For eldre hingster vil en ha tilleggsinformasjon gjennom avkom og prestasjoner.

Det står også beskrevet hva avlsorganisasjonen ønsker seg av dressur- og spranghester mer generelt.

For dressurhesten legges det vekt på en hest med stor innundergripen og bæring samt en god kne- og haseaksjon. Skrittet skal være smidig, ledig og taktfast, travet elastisk taktfast og med god bæring. Galoppen skal være ledig og taktfast med god bæring og balanse. Videre legges det stor vekt på god ridbarhet, fremmadbydning og mot.

For spranghesten legges det vekt på en kraftfull og smidig hopning med stor kapasitet og god teknikk. Det legges vekt på taksasjon, beinteknikk og bruk av rygg, samt en smidig og ledig galopp med god balanse. Videre legges det stor vekt på naturlig forsiktighet, stort mot, overblikk, og god ridbarhet, samt at hesten hopper rasjonelt i forhold til hinderhøyden.

Kapasitet bedømmes i begge disipliner som talent, evner og utviklingspotensial som hhv. dressur- eller spranghest. Ved vurdering av ridbarhet legges det vekt på hestens oppmerksomhet, aksept av og svar på hjelperne, gålyst i arbeidssituasjonen og lærevillighet.

Holdbarhet er et uttrykk for utviklingen i helsetilstand over tid ved bruk av hesten. Begrepet holdbarhet brukes derfor kun for hester i de eldste klassene, for de yngre hestene brukes begrepet helsetilstand. Helsetilstand bedømmes som en del av eksteriørbedømmelsen på utstilling. Holdbarhet bedømmes på grunnlag av resultater fra utstillinger og konkurranser over tid.

Lynne eller temperament blir i hovedsak vurdert gjennom bruksprøvene, men også kåringsnemnd/dommere og veterinær skal vurdere lynnet til hesten. Hesten skal utvise ærlighet, mot, sikkerhet og stabilitet i all fremtreden.

Gjennom uken har kåringsnemda observert hingstene løs, under rytter, på hardt underlag og i stallen. De har også fått tilbakemelding fra sine to testryttere Nikolai Kowalski og Torben Frandsen. Etter at avgjørelsen har blitt annonsert i kveld vil det bli publisert dommerkort for alle hingstene. Disse gir delkarakterer og karakteristikker for hver hingst.

Har du ikke mulighet til å følge kåringen på Brunstad? Følg med på Avlshest.no!

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. Unbelievable fikk særdeles god bedømmelse av testrytter – hingsten har også hevdet seg på nasjonale og internasjonale GP-stevner – IKKE kåret i Norsk Varmblod  | Bråten Gård

Legg inn en kommentar