Kraftig nedgang

Dette innlegget ble publisert 4. oktober 2010 og innholdet kan være utdatert.
Royal Olymp (e. Rohdiamant/Florestan I).

De første bedekningstallene fra Starum viser en nedgang for Norsk Varmblod.

NB! Starum har pr. 5. oktober og oppdatert tallene. Tabellen er også oppdatert.

I 2008 var det 267 bedekninger, mens det i 2009 ble registrert 247 bedekninger hos Norsk Hestesenter. I år er antallet innrapporterte bedekninger registrert pr 1. oktober 166 – en nedgang på 81, som tilsvarer cirka 33 %.

De 166 bedekningene er fordelt på 32 hingster, og i år er det Royal Olymp (e. Rohdiamant/Florestan I) som topper med 35 hopper. Fjorårets mest brukte hingst, Tobajo Picez (e. Cortez/Pik Trumf) følger etter med 22 bedekninger, mens JJ RayBan (e. Rascalino/Londonderry) i år har fått 12 bedekninger i Norsk Varmblod.

Norsk Varmblod har i etterkant informert om at listen også inneholder hingster som ikke nødvendigvis er godkjent for registrering i Norsk Varmblod. Innsending av listene gjelder alle brukte hingster, mens stambokføringen avhenger av hingstens godkjennelse for bruk i NV.

Dette kom fram etter at det ble stilt spørsmåltegn ved at den 3-årige hingsten Rausing, som ble kåret i Herning i mars, er oppført med tre bedekninger.

I tillegg er det verdt å nevne at disse opplysningene er basert på totalt antall bedekninger og at antallet ikke nødvendigvis gjenspeiler framtidige registreringer i Norsk Varmblod, men også kan inkludere registreringer i andre forbund.

Tallene fra Starum oppdateres stadig, vi ber om at dere følger lenken under til Norsk Hestesenter for den ferskeste bedekningslisten.

Avlshest.no tar forbehold om endringer.

Akribori 7
Ampère 1
Blue Hors Don Romantic 4
Blue Hors Zack 3
BROWN ALE xx 4
Cabachon 9
Casir Ask 4
CI CI SENJOR ASK 3
CORONADO II 11
Crelido 2
DARK KNIGHT 1
FAVORIT ASK 5
Heart Beat 2
JJ RAYBAN 12
LEONARDO 2
MR GOLD G 2
QUINTON 1
Quite Expensive 3
RAUSING 3
ROYAL OLYMP 35
SIEGER HIT 3
SIR OLDENBURG 1
Sunny Boy 5
SWAROVSKI 1
TAILORMADE LANCELOT 2
TAILORMADE STARDUST 3
TAILORMADE TEMPTATION 1
THORSØS LUDWIG 8
TOBAJO PICEZ 22
TOBAJO PIK DISNEY 1
White Talisman 2
WILKENS 3
32 hingster 166

9 Comments

 1. Akribori (7 bed.) og Ampère (1 bed.) har uteblitt på listen over ant. bedekninger pr. hingst.

 2. Hvordan kan det ha seg at en 3-års hingst som ikke er kåret i Norge er med på listen, den er vel etter de nye reglene ikke lov å benytte i NV pga manglende bruksprøve? Finnes det unntak for den reglen, i så fall hvor finner man informasjon om det?

 3. Hei, Hilde.

  Vi har nå fått svar fra Mette Hansson fra Norsk Varmblod på din kommentar og har også oppdatert saken med mer informasjon. Svaret publiseres i sin helhet her:

  Det er ingen endringer eller unntak fra reglene om importgodkjenning for denne sesong ved bruk av utenlandske hingster dersom individet skal kunne oppføres i hovedavsnittet i stamboken. Listen på hjemmesiden gir en oversikt for benyttede hingster innrapportert til NV. Det innebærer ikke at avkom etter disse automatisk blir registrert i hovedavsnittet, da det bestemmes ut i fra status (avstamning/godkjenning) for både hoppe og hingst.

  Norsk Varmblod er stambokførende instans for varmblods ridehest og hester uten rasetilhørighet i Norge. Det innebærer registrering av ridehester med varierende type avstamning. Alle individer av hestefamilien skal registreres/ha et pass og oppføring i stambokens hovedavsnitt, tilleggsavsnitt eller øvrige register bestemmes ut i fra avstamning på individet og godkjenningen av denne i henhold til Norsk Varmblods registrerings regler.

  Det er ingen ny situasjon at det rapporteres inn bedekninger der det er forhold vedrørende hoppe og/eller hingst som medfører at avkommet ikke er godkjent for oppføring i hovedavsnittet, men plasseres i stambokens vedlegg eller øvrige registre.

  • Kommentar til saken:
   Norsk Varmblod opplyser følgende på egen hjemmeside: Grunnet krav i ”Forskrift om godkjente dyr av hestefamilien” (kåringsloven), er det fra 2010 innført krav om forhåndssøknad for bruk av hingster som ikke allerede er kåret i Norsk Varmblod. Det opplyses videre på NVs hjemmeside at norsk varmblod er pålagt å følge ”Kåringsloven”. Av Kåringslovens paragraf 17 fremgår det at bruk av importsæd forutsetter godkjenning av norsk kåringsnemd. Overtredelse av bestemmelsene er straffbart i henhold til norsk lov. Leder i NV (Mette Hansson) bekrefter at det er ingen endringer eller unntak fra reglene om importgodkjenning i inneværende sesong. Dette innebærer at import/ bruk av sæd fra ridehest hingst som ikke er godkjent av NVs kåringsnemd er en offentlig lovstridig handling. I følge NVs retningslinjer for godkjennelse av importsæd , kan hingst uten bruksprøve ikke godkjennes. Dette forholdet gjør seg gjeldene for den dansk-kårede 3 års hingst RAUSING. Det at avkommet ikke kan full-registreres i NV er således ikke det kontroversielle i saken, men det er intet mindre enn oppsiktsvekkende at så vel Norsk Hestesenter som Norsk Varmblod publiserer og offentliggjør bedeknings-lovbrudd innenfor sin bedekningsstatistikk. Dette virker inkonsekvent og uryddig.

   • Tillleggskommentar vedr. offentlige organers forpliktelser under ‘kåringsloven’ :
    Jeg viser til kommentar på https://avlshest.no/?p=12846 hvor det etterlyses offentlig informasjon, også sendt Norsk Hestesenter samme dag, men som fortsatt står ubesvart av både Norsk Varmblod og Norsk Hestesenter (!). Norsk Varmblod informerer videre på sin hjemmeside under hingstekataloger at KUN hingster i katalogen for 2010 kan brukes denne sesongen. Det er imidlertid en norskkåret hingst som IKKE er listet i katalogen for 2010 som nå er listet med bedekninger i bedekningsstatistikken, det gjelder hingsten LEONARDO – dersom dette er den norskkårede Leonardo, det er også oppsiktsvekkende at en offisiell statistikk fra et offentlig godkjent avlsforbund / Norsk Hestesenter ikke inneholder avlsdyras ID.

    Av kåringslovens paragraf 16 fremgår det at ‘Eier av kåret hingst har plikt til å rette seg etter de bestemmelser som blir gitt for stasjonering og bruk av avlshingster innenfor hvert enkelt raseområde. Eier har også plikt til å sende inn pålagte rapporter til Norsk Hestesenter og organisasjonene’. Norsk Hestesenter krever på sine bedekningslister underskrift av hingsteholder på at samtlige hopper hingsten har bedekt / gått sammen med / blitt inseminert med hos hingsteholderen gjeldende sesong er tatt med på listen. For norskeide hingster som også er kåret/godkjent for bruk i utenlandske avlsforbund, hvor noen bedekninger tilhører utenlandske forbund, vil dermed tallene i Norsk Varmblod representere en overrapportering i forhold til organisasjonens reelle bedekningstall. Eksempelvis vil dette kunne gjelde hingstene JJ Rayban, Royal Olymp, Coronado II, Crelido, Tailormade-hestene (om de skal regnes som norskeide), Tobajo Picez og White Talisman. De reelle bedekningstallene i Norsk Varmblod er dermed lavere enn 166. I neste omgang vil det medføre at disse hingstenes fruktbahet i de norske statistikkene vil se – i verste fall fryktelig – dårlig ut, som kan føre til utrangering på feilaktig grunnlag – dersom avlsorganisasjonen skal bruke tallene som verktøy i avlsarbeid, noe den også plikter etter kåringsloven paragraf 4 – vedlegg 1 for å inneha godkjenning som offentlig godkjent instans:

    bl.a. må den dokumentere
    – at den har tilstrekkelig mange dyr til å kunne gjennomføre et forbedrings- eller avlsprogram,
    – at den er i stand til å framskaffe og utnytte de opplysninger om dyrenes prestasjoner som er nødvendige for gjennomføring av avlsprogrammet for bedring av populasjonen,
    – at den har etablert et system for utlevering av opplysninger (om f.eks. ytelser), som kan benyttes til å bedømme dyr av hestefamilien med henblikk på rasens forbedring.

 4. Er listen fullstendig? Finner ikke den hingsten vi valgte å bruke i år på listen i det hele tatt. Hingsten er NV. Hadde vært gøy å se hvor mange andre som valgte den samme.

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*