Danmark forbyr brennemerking

Forbudet trer i kraft 1. mars 2010.

Debatten omkring hvorvidt brennemerking er dyreplageri eller ikke har pågått i Danmark i flere år. Nå er forbudet en realitet, ifølge Ridehesten.com. Justistminister Brian Mikkelsen har forbudt brennemerking av hester. Dette får konsekvenser for de avlsforbund som til nå har brukt brennemerking som registrering av hestene. Forbudet gjelder også for de føll som eierne ønsker å registrere i utlandet.

I medfør af § 14, stk. 5, og § 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1343 af 4. december 2007, fastsættes:

§ 1. Brændemærkning af heste er ikke tilladt.

§ 2. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der overtræder § 1, medmindre højere straf er forskyldt i medfør af anden lovgivning.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2010.

Be the first to comment

Legg inn en kommentar