Mye å tjene på løsdrift

losdriftEn ny svensk rapport viser at det både er billigere og sunnere å ha hester gående på løsdrift.

I en ny rapport finansier av Sveriges Landbruksverk og Bollerups Landbruksinstitutt slås det fast at det både er penger å spare for hesteeiere og helsegevinster for hestene å hente på løsdriftsystemer.

Konseptet med løsdrift blir mer og mer vanlig i Sverige og dermed sees det stadig etter løsninger for å gjøre det så optimalt som mulig.

Mye å spare
Rapporten viser at en stall med separate bokser og paddocker for 20 hester koster ca 300.000 svenske kroner å holde i året. Går hestene på løsdrift med fôrautomater, felleshall og beite derimot går kostnadene ned i gjennomsnitt 180.000 kroner, skriver Landbrukets Affäirstidning.

Systemet man har sett på heter HIT Active Stable. Her har man løst det kanskje mest problematiske med løsdriftsoppsettet, nemlig individuell fôring av hver enkelt hest, gjennom å bruke en sender som styrer utdelingen av fôret. Dette systemet har vært brukt i andre typer dyrehold i mange år. Den største innsparingen gjøres dermed gjennom at utgiftene til personalutgifter kan senkes betraktelig.

Hit Active Stables er et tysk konsept og det mest brukte løsdriftsystemet i Europa. Det finnes 12 slike anlegg i Sverige allerede, mens det i Europa finnes hele 250.

Hestehelse
Rapporten legger også vekt på at løsdrift er et mer naturlig miljø for hestene og dermed gir bedre helse. Ettersom hestene rører seg mer øker også sjansen for at skjelettet utvikles optimalt. Risikoen for respirasjonsproblemer minsker også. Det rapporteres også om færre tilfeller av «stalluvaner» når hestene står sammen på større områder.

Vær den første til å kommentere

Legg inn en kommentar