Tar avstand fra salgsmetoder

Det tyske rideforbundet tar nå avstand fra å bruke bilder av føll som hopper i salgsannonser. Men denne krabaten fant i hvert fall ut at det er gøy å velte hinderne på ridebanen.

Det tyske rideforbundet, Deutsche Reiterlichen Vereinigung (FN), har nå bestemt at de tar avstand fra annonsering med bilder og video av føll som løshoppes.

Denne uken avholdt FN årets siste møte i Warendorf i Tyskland. En av tingene som ble diskutert var en utvikling en har sett i senere tid mot at det brukes bilder og video fra løshopping når føll med sprangavstamning skal selges.

Alle avlsforbundene som var tilstede ble enige om at denne typen markedsføring skal unngås og motarbeides og ikke brukes av forbundets medlemmer.

Det var også enighet om at de to år gamle hingstene ikke skulle ris i sammenheng med kåringene. De fleste tyske hingstene kåres nemlig høsten de er to.

Lederen av FN’s Avlsutvalg, Klaus Miesner, uttrykker til forbundets eget blad FN Aktuell at han er meget fornøyd med avgjørelsen.

Be the first to comment

Legg inn en kommentar