På grunn av lite ressurser har vi dessverre besluttet å legge ned føllgalleriet vårt. Men vi ønsker å gratulere alle som har fått føll i år – lykke til videre!