Dansk Varmblod Norge i WBFSH

Dette innlegget ble publisert 12. januar 2017 og innholdet kan være utdatert.
JJ Fuji (foto: Dansk Varmblod/Ridehesten.com)


Dansk Varmblod Norge er offentlig godkjent instans i Norge, og fullverdig medlem av WBFSH med alle rettigheter.

Informasjon fra Dansk Varmblod Norge:

DV NORGE OFFENTLIG GODKJENT

Som offentlig godkjent instans i Norge har DVNorge rett til å utstede pass, samt motta offentlig økonomisk støtte og stimulans. De rettigheter og plikter som således påhviler en offentlig godkjent instans, kvalitetssikrer instansens faglige virksomhet og definerer instansens næringsmessige rolle i Norge. Med innføringen av nye EU-bestemmelser om identifisering av hester, vil passutstedende instans bli tillagt registreringsoppgaver for hester med utenlandsk hestepass som oppholder seg permanent i Norge.

For Dansk Varmblod Norge er en godkjennelse som offentlig godkjent instans helt sentralt for å kunne videreutvikle avlsmålene og avlsretningen til Dansk Varmblod Norge.

DV NORGE GODKJENT MEDLEM AV WBFSH

World Breeding Federation of Sportshorses  – WBFSH – avholdt  sitt årsmøte i Geneve den 9. – 13. desember. Dansk Varmblod Norge var tilstede med to representanter.

Generalforsamlingen ble holdt den 13. desember, og Dansk Varmblod Norge ble meddelt fullt medlemskap med alle rettigheter.

WBFSH er en «non-profit» organisasjon representert av stambøker fra hele verden. WBFSH fremmer felles interesser for stambøkene og opptrer som representerende organ for oppdretts sektoren av sportshester.