Dansk Varmblod Norge offentlig godkjent som stambok

Dette innlegget ble publisert 17. august 2016 og innholdet kan være utdatert.

Dansk Varmblod Norge inviterer til seminar.


Dansk Varmblod Norge har nå offentlig godkjenning som stambokførende instans for dansk varmblods ridehest i Norge.

Pressemelding fra Dansk Varmblod Norge:

Godkjenningen er gitt av Mattilsynet. Se vedlegg.
Dansk Varmblod Norge er en av ti godkjente passutstedere for hest i Norge , – og én avto godkjente for rasen varmblods ridehest.

Dansk Varmblod Norge er nå å betrakte som norsk nasjonal stambok for hester av rasen Dansk Varmblods.
Godkjenningen har stor betydning for videreutvikling av norsk ridehestavl – og sikrer myndighetene innsyn og kontroll med avlsarbeidet.
Dansk Varmblod Norge har felles avlsplan og stambok med moderorganisasjonen Dansk Varmblod i Danmark – og avlsarbeid, registrering og passutstedelse kvalitetssikres gjennom en slik tilknytning. Dansk Varmblod Norge oppfyller nå kriteriene for fullt medlemskap i WBFSH, og har krav på prioritering i forbindelse med WBFSHs arrangementer. Herunder som deltager i forbindelse med nominasjon og uttakelse til Unghest-VM.

Vedrørende bestemmeler om sentral hestedatabase med ikrafttreden 1/1 – 2017 vil identiske bestemmelser gjelde for Dansk Varmblod Norge-registrerte hester som for øvrige norsk-registrerte hester i andre avlsforbund. Dansk Varmblod Norges database (SEGES) vil måtte linkes opp mot sentral norsk database.

Den enkelte oppdretter/eier av Dansk Varmblod Norge-registrert hest trenger ikke foreta seg noe. Ingen krav om individuell tilleggsregistrering for Stambokens hester.