Seminar og årsmøte

Dette innlegget ble publisert 27. januar 2015 og innholdet kan være utdatert.

DV Norge / Dansk Varmblod Norge / DNWB / Avlshest.noDVNorge inviterer til seminar og årsmøte lørdag 21. februar.

Dansk Varmblod Norge inviterer i samarbeid med JJ Horses til avlsseminar med Ib Kirk fra Katrinelund og Ole-Jørgen Jørgentvedt. Det fremkommer i en pressemelding fra foreningen.

Seminaret finner sted lørdag 21. februar kl 12 – 16 på Smaalene Hotel i Askim. Jørgentvedt og Kirk vil fortelle om tjenestetilbudet ved henholdsvis JJ Horses og Katrinelund i Danmark. Seminaret er gratis, men pga bevertning ønsker arrangørene å få påmelding innen 15. februar til ojj@jjhorses.no. Alle er hjertelig velkomne til arrangementet.

Etter seminaret vil DVNorge avholde årsmøte, som er åpent for foreningens medlemmer.

 • Saksliste:
 • 1. Valg av ordstyrer og referent
 • 2. Valg av 3 stemmetellere
 • 3. Årsmelding
 • 4. Årsplan
 • 5. Regnskap og budsjett (legges frem på årsmøtet)
 • 6. Valg av styreleder
 • 7. Valg av styremedlemmer og varamenn
 • 8. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
 • 9. Valg av revisor (ikke på valg).
 • 10. Valg av medlemmer til valgkommite
 • 11. Kontingent
 • 12. Eventuelt
 • Forslag som ønskes fremsatt under pkt. 12 i sakslisten må være styret i hende senest 10 dager før
 • generalforsamlingen.