Dansk Varmblod Norge offentlig godkjent som stambok

Dansk Varmblod Norge inviterer til seminar.


Dansk Varmblod Norge har nå offentlig godkjenning som stambokførende instans for dansk varmblods ridehest i Norge.

Pressemelding fra Dansk Varmblod Norge:

Godkjenningen er gitt av Mattilsynet. Se vedlegg.
Dansk Varmblod Norge er en av ti godkjente passutstedere for hest i Norge , – og én avto godkjente for rasen varmblods ridehest.

Dansk Varmblod Norge er nå å betrakte som norsk nasjonal stambok for hester av rasen Dansk Varmblods.
Godkjenningen har stor betydning for videreutvikling av norsk ridehestavl – og sikrer myndighetene innsyn og kontroll med avlsarbeidet.
Dansk Varmblod Norge har felles avlsplan og stambok med moderorganisasjonen Dansk Varmblod i Danmark – og avlsarbeid, registrering og passutstedelse kvalitetssikres gjennom en slik tilknytning. Dansk Varmblod Norge oppfyller nå kriteriene for fullt medlemskap i WBFSH, og har krav på prioritering i forbindelse med WBFSHs arrangementer. Herunder som deltager i forbindelse med nominasjon og uttakelse til Unghest-VM.

Vedrørende bestemmeler om sentral hestedatabase med ikrafttreden 1/1 – 2017 vil identiske bestemmelser gjelde for Dansk Varmblod Norge-registrerte hester som for øvrige norsk-registrerte hester i andre avlsforbund. Dansk Varmblod Norges database (SEGES) vil måtte linkes opp mot sentral norsk database.

Den enkelte oppdretter/eier av Dansk Varmblod Norge-registrert hest trenger ikke foreta seg noe. Ingen krav om individuell tilleggsregistrering for Stambokens hester.