Hva forårsaker føllets diaré?

– Kanskje ikke akkurat det svaret avlere eller fôrprodusenter håpet på, sier Juliane Kuhl, forsker ved Universitetet i Vienna til Horsetalk.

Diaré hos unge føll er vanlig, og har tidigere blitt sammenliknet med de tilsvarende symptomene hos kalver i samme alder. Hos kalvene har det vist seg å henge sammen med feilaktig fôring, bakterier eller virus, ettersom disse i en del tilfeller skilles tidlig fra mødrene. På grunn av denne ulikheten i oppfostringsmetode i forhold til føll, har man antatt at føllene automatisk får diaré i forbindelse med føllbrunsten – en teori som nå er tilbakevist av  et forskerteam ved Universitetet i Vienna, ledet av Christine Aurich.

Forskningen viser at føllenes mage-tarmsystem gjennomgår en stor forandring i de to første leveukene, og denne synes å være direkte ansvarlig for symptomene i seg selv.

Ettersom hester fødes uten et velfungerende immunforsvar, har man også trodd at dette kan være en årsak – men forskerteamet fant ingen sammenheng mellom føll som fikk en god eller en dårlig start på livet i henhold til morsmelken, som inneholder livsviktige antistoffer i forhold til oppbygging av et immunsystem – og diarésymptomer. De understreker at man ikke skal forsøke å holde tilbake melk fra føllet som et forsøk på å minske diaréen, og det lar seg heller ikke påvise at tilskudd av betakaroten til hoppa kan hjelpe, som er blant de vanlige rådene mot symptomene.

Følldiaréen er altså mest sannsynlig ikke årsaket av noen form for infeksjon, noe som er ulikt de fleste andre unge husdyr.

– Ikke alle føll utvikler diaré, men de fleste av de gjør det – og lider ingen nød av det i det lange løp, forteller Kuhl.

Kilde: Horsetalk

Be the first to comment

Legg inn en kommentar