Hvor mye skal føllet håndteres?


Meningene er mange og delte. Rutinene er forskjellige fra oppdretter til oppdretter, og det finnes ingen fasit på dette spørsmålet. 

Husdyragronomen Sara Slottner skriver om temaet på den svenske hestesiden Hippson.se. Hun forklarer at et av målene med føllhåndteringen er at treningen av den unge hesten skal kunne skje med så liten risiko for personskader og med så stor effektivitet som mulig. Et av de negative aspektene ved tidlig håndtering som ofte diskuteres, er at man kan påvirke båndet mellom hoppen og føllet på en negativ måte.

Man spekulerer i om håndtering av nyfødte føll kan ha positive effekter på hestens håndterbarhet senere i livet, ettersom det blant annet har stemt på hunder og labaratoriedyr.

Forsøk på føll
I et forsøk ble en gruppe føll håndtert de to første ukene av livet, mens en annen gruppe fikk være i fred. For de fleste parameterne (løfte hover, sette på grime og test med plastpose) kunne man ikke se noen forskjeller på gruppene etter seks måneders alder. I en annen studie ble føllene håndtert enten fram til seks ukers alder eller mellom seks og tolv ukers alder. Etter tolv uker ble føllenes håndterbarhet testet og det var stor forskjell på gruppene. De føllene som ble håndtert tidlig var lettere å lede enn de som ble håndtert senere.

Håndtering av hoppen viktig
Håndteringen av hoppen, og hennes positive relasjon til mennesker ga imidlertid effekt på føllet. De føllene som hadde mødre som ble håndtert av mennesker holdt seg nærmere menneskene og tok mer kontakt.

Les hele artikkelen hos Hippson.se.

 

Be the first to comment

Legg inn en kommentar