NV endrer Breeders

Dette innlegget ble publisert 15. mars 2011 og innholdet kan være utdatert.

Fra og med 2015 vil Norsk Breeders Trophy kun være åpent for hester førstegangsregistrert i Norsk Varmblod.

Avlsorganisasjonen melder i en pressemelding at de etter å ha foretatt en gjennomgang av Norsk Breeders Trophy ser behovet for å forsterke arrangementet som virkemiddel for å få frem norsk oppdrett.

– Intensjonen med modellen er at dette skal være et avlsstimulerende tiltak for å styrke den nasjonale avl. Vi ser behovet for å forsterke NBT som virkemiddel for å få fram norsk oppdrett med økt lønnsomhet og interesse. Det er derfor besluttet at championatet på sikt skal være forbeholdt Norske Varmblods hester. Fra og med årgangen 2010 vil innmelding kun være mulig for hester stambokført i Norsk Varmblod. Importerte hester og norskfødte hester førstegangsregistrert i utenlandske avlsforbund vil dermed ikke ha anledning til å delta i NBT på sikt. Det innebærer at 5 års klassen i 2015 vil være første rene ”norske” årgang. Norske hester er definert som hester førstegangsregistrert i Norsk Varmblod, skriver NV.

Dermed blir statuttene for NBT endret i tråd med beslutningen. Dette betyr at eksisterende statutter vil gjelde for utenlandske hester som allerede er innmeldt og hester som tilhører årgangen 2009 og eldre. Disse vil dermed ha tilhørende startrett og premiering i championatet. Norsk Varmblod melder også at det arbeides med etablering av andre klasser som åpent championat for å opprettholde et tilbud også til importerte hester som ikke kan innmeldes i Breeders, men dette vil være klasser som ikke har det samme premiepotensialet som finaler i NBT.

Årets finaler vil i likehet med de to siste årene bli avholdt på Linnesvollen Hestesportsenter den siste helgen i august. Norsk Varmblod er fornøyd med løsningen hvor finalene i de tre grenene avholdes samtidig.

– Samling av finaler i NBT har vært en suksess og er viktig for å skape en bred sportslig arena som en attraktiv møteplass for avl og sport. Arrangementet vil også i år inneholde finaler i både sprang og dressur sammen med Unghestcupen i sprang, Stall-K’s 4 års Cup i dressur, Ferd 4 års championat i sprang, 7 års klasser samt andre åpne klasser, skriver NV.

NV har også publisert følgende presiering angående norskfødte hester:

Endrede regler i EU medfører at hester ikke nødvendigvis må registreres i et avlsforbund i sitt fødeland. Vi ser derfor grunn til å presisere hva som defineres som norskfødt hest, med betegnelsen Norsk Varmblod:

1. Et føll født i Norge som førstegangsregistreres i Norsk Varmblod

eller

2. Et føll født i utlandet som førstegangsregistreres i Norsk Varmblod

Hester som er født i Norge, men førstegangsregistrert i utenlandsk avlsforbund, vil ikke ha de samme rettigheter som en norsk stambokført hest. Hester definert som Norsk Varmblod vil ha fortrinn til ulike avls- og sportsarrangement som Eliteskuet, NBT og Unghest VM. Det vil dessuten være (gjelde) særegne premieringsordninger med bonuspenger til Norsk Varmblods hester ved utvalgte (enkelte) stevner (unghestklasser og avlschampionater).

17 Comments

 1. NORSKFØDT er selvfølgelig et merkenavn som kan benyttes på ALLE hester som er født i Norge, uavhengig av registreringsformalitet. Dette er helt i tråd med internasjonal språkdefinisjon vedrørende hesters «statsborgerskap» i næringssammenheng. Norsk Varmblods monopol-ønske i denne sammenhengen er nok (også ved denne korsvei ) mer basert på drøm enn virkelighet. Besøk oss gjerne på http://www.norskfødt.no

 2. NASJONAL AVL er selvfølgelig heller ikke det samme som avl av Norsk Varmblod. Vi kan dermed alle være enige om at dette ene og alene er et proteksjonistisk tiltak NV innfører for å beskytte sitt eget varenavn, og som selvfølgelig ikke styrker den nasjonale avl.

  Siden championatet nå ikke lenger vil ha det innholdet som merkenavnet Norsk Breeders Trophy er kjent for, hvor nivået er sikret gjennom fri konkurranse med alle internasjonale forbund, bør det kanskje dermed også endre navn – hva med Norsk Varmblods Trophy?

 3. Jeg synes ikke denne endringen kommer til å støtte særlig oppunder norsk avl, da mange avlere velger å bruke utenlandske hingster for å få norskfødte føll, som registreres i utenlandske forbund, rett og slett fordi mulighetene er større i de andre forbundene. Det må være en fordel å ha en førstegangsregistret Norsk Varmblods. Vedtaket kommer garantert for tidlig. At det vil holdes klasser for hester registrert i andre forbund, men med lavere premier synes jeg er en skam. Jeg håper det kommer konkurranser for alle unghester som motsvar til dette, da målet for rytterne og avlere er å ha ridbare og talentfulle hester som blir etterspurt, derfor er importen fremdeles viktig, slik at vi får mangfold. Alle norske varmblods her i dag inneholder internasjonalt blod, og noen sterke hoppestammer har vi fremdeles ikke. Om den er født i Norge eller førstegangsregistrert i Norge sier ikke noen ting om «norskheten» av hesten. I mine øyne er dette å gape over for mye for tidlig, da grunnlaget for Norsk Varmblods ikke er godt nok etablert per tidspunkt.

 4. Jeg synes det er litt rart at man gjør en endring med “tilbakevirkende” årgang. Burde ikke årgangen 2010 kunne innmelde til NBT selv om de er utlands reg. Sånn at et slikt vedtak først gjelder for hester født i 2011. Disse hestene er jo ikke født ennå og registert. Det vil jo være litt “urettferdig” at noen fikk til å melde inn sitt avkom som er født i 2010 fordi de var tidelig ute. Da vil det jo si at noen hester vil være utenlands reg. også i 2015 dersom jeg har forstått det riktig.

  Sitat fra deres skriv: Det innebærer at 5 års klassen i 2015 vil være første rene ”norske” årgang. (her vil de som var tidelig med innmeldingen få delta selv om de er utenlandsreg.)

  Synes kanskje ikke dette var en helt riktig avgjørelse. Håper NV tenker litt på det, slik at evt. alle hester som er født i 2010, å som ønsker å innmelde sin hest burde få lov til det. Ikke at slik noen var «heldige» å reg. til NBT «tidelig», før dette vedtaket kom på «trykk». I statuttene står det at føll kan reg. helt fram til april det året de er åringer. Så et slikt vedtak burde først gjelder fra mai 2011. Så alle som har årgang 2010 kan bli med i NBT så lenge de måtte ønske det.

 5. Da Norsk Breeders Trophy var et AS mellom NRYF og NV (inntil 2008), var endringsdato for statuttene nedfelt i statuttene, og mulig en gang årlig, nærmere bestemt til februar hvert år. Nå (NBT fullstendig eid av NV) står det ikke lenger noe å lese om dette, men sitert fra NVs hjemmesider: «Statuttene vil bli revidert hvert år både med hensyn til innmeldingsavgifter og sportslige krav» – underforstått at endringer i alle fall ikke bør skje underveis i sesongen, som jo i sakens natur er sammenfallende for NBT deltagernes kvalifisering/finale og for følling/registrering av føll…
  Regelendringen gjeldende 2010-årgangen blir sluppet 15.mars 2011, dermed er det helt klart at den gjelder med tilbakevirkende kraft. Dermed er det heller ikke tvil om at NV med dette ønsker å snyte de hestene/hesteeierne/oppdretterne som har forholdt seg til gjeldende regelverk for innmelding av 2010-årgangen i 2010 mens de vurderte og valgte hvor de ville registrere sine hester.

  Martine Audsen har i mine øyne et reflektert syn på saken.

 6. Motivasjonen til Norsk Varmblod synes da forholdsvis utilslørt. Den store årgangen med norskfødte DV-registrerte føll fra 2010 skal «straffes» ved utestengning fra Breeders i 2015, og norske oppdrettere skal for fremtiden «skremmes» til å registrere føllene i Norsk Varmblod. Det er da forholdsvis sensasjonelt at Norsk Varmblod foretar en beslutning med virkekraft fra 2015. Organisasjonen har ingen utpreget tradisjon med å tenke særlig voldsomt langt frem i tid, og med dette vedtaket forutsetter man i tillegg at verden står stille frem til 2015. Med den akselerende dynamikken vi for tiden er vitne til i europeisk avlsarbeid og politisk tenkemåte, – er det all grunn til å tro at NV i denne sammenheng har forregnet seg !

 7. Har NV tenk i de baner på «konsekvens analyse»??? i forhold til de vedtak de fatter?

  Tilbake til året 2010. Hvor NV endret bruksprøve regelsementet for hingstekåringen også midt i innmeldingsfristene til hingstekåringen. Flere hadde alt rukket å meldt opp sin hingst til kåring, hvor de da «plutselig» ser via Avlshest.no og NV sine sider at de har vedtatt å endre bruksprøvene regelementet for hingstekåringen. Å at dette vil gjelder for kåringen 2010. Burde de også ikke her ventet med å fatte/gjøre endringene til gjelde fra 2011. Her ble også regelendringene sluppet ut rett oppi forberedelsene, fristen til kåringen.
  Det er ikke sikkert alle ville stilt under de nye regelementet. Å da hadde de fleste allerede begynt å sette hestene til klargjøring. De hadde foretatt røtgen, endoskopi m.m.

  Dette ble jo en annen sak, men jeg syntes det var greit å få formiddlet at det er ikke første gang det ikke er blitt gjordt «konsekvens» analyse…… pesielt i forhold til investeringer som oppdrettere, eiere har i denne sporten/næringen. (tenker da på de som kunne kanskje ha valgt anneldes i forhold til hvor de ville ha reg. sitt føll fra 2010, dersom de ønsket å bli med i NBT)

  Sitat fra Unn over:
  Regelendringen gjeldende 2010-årgangen blir sluppet 15.mars 2011, dermed er det helt klart at den gjelder med tilbakevirkende kraft. Dermed er det heller ikke tvil om at NV med dette ønsker å snyte de hestene/hesteeierne/oppdretterne som har forholdt seg til gjeldende regelverk for innmelding av 2010-årgangen i 2010 mens de vurderte og valgte hvor de ville registrere sine hester.

 8. Det virker som NV fatter nye vedtekter, endringer m.m. i begynnelsen av året å at det da gjelder umiddelbart. Er det ikke noe som f.eks. kan være en overgangsperiode…. slik at eier, ryttere, oppdrettere kan forberede seg på en ending. Å ikke minst at alle skal få det med seg de evt. endringene.
  De fleste som skal melde til NBT kjenner statutterne for reg. 2010 å tenker ikke så mye på at det «plutselig» kan dukke opp en endring. De var jo satt at man kunne melde opp til april det året de er åringer……. så hvorfor stresse. Det er jo ikke alle som har fått passene sine før i overgangen des/jan (uansett avlsforbund), å da kunne de jo ikke melde opp tidligere til NBT.

 9. Norsk Varmblod har eierskap til NTB og kan selv bestemme statuttene samt tidspunkt for ikraftredelse. Det er ikke unormalt i seg selv at en avlsorganisasjon ønsker å reservere egne arrangementer til egne medlemmer. Det som er unormalt er at NV også velger å gi et redusert tilbud til de individer som ikke oppfyller krav til førstegangsregistrering. Med dette påtar NV seg en rolle som stevneorganisator utover eget interesseområde, og som vel burde høre naturlig hjemme hos NRYF. Som følge av regelendringene i NBT påhviler det nå NRYF et særlig ansvar for å tilrettelegge for sponsorstøttede, alternative arrangementer for unghester med annen stambokregistrering ( importindivider/norskoppdrettede individer med annen stambok). NV alene er ikke i stand til å levere et tilstrekkelig antall kvalitetsindivider ( produksjon vurdert over en normalfordeling) for å sikre vekst og fremgang i sporten i uoverskuelig fremtid. Årsaken til dette baserer seg på følgende fakta:
  NV registrerte bedekninger i 2010 – ca 180
  Aktive avlshopper (varmblod ridehest) i Norge – ca 400
  Medlemsturnover i NV mellom 25-40% pr. år som tilsier at store deler av avlen er hobbyavl ( en hoppe med ett avkom)
  Norsk import av hest 2006 – ca 1600 individer (stat.sentralbyrå) – økende import 2006-2010 antatt
  Anslått ca 60000 hester i Norge – mest sannsynlig betydelig mer. ( Ingen offentlig statistikk foreligger )

 10. Dette er jo NV i et nøtteskall, som JJ Horses refererer til over: Organisasjonen har ingen utpreget tradisjon med å tenke særlig voldsomt langt frem i tid. Heller ikke med å ha noen rød tråd i sitt arbeid. I fjor endret de f.eks statuttene vedr. kvalifiseringen i NBT midt i sesongen (mai): ‘Kvalifiseringshelg’, https://avlshest.no/?p=13205. Nå har de altså i tillegg dessuten også klart å tenke bakover i tid. I grunnen ikke så rart at oppdretterne velger å forholde seg til andre forbund.

 11. Vi registrerer at debatten i all hovedsak foregår mellom JJ Horses og deres støttespillere. Det burde ikke overraske noen at Norsk Varmblod ønsker å beskytte hester 1. gangs registrert i NV i enkelte konkurranser. Dette er vanlig i de fleste avls forbund i Europa.

  Hoppeeiere slik vi oppfatter det, får råd fra JJ Horses om at alt er så mye bedre hvis føllet blir registrert i Dansk Varmblod. Vi startet vår avl i 1997. Vi var veldig opptatt av DV, og hadde den gangen liten tro på NV. Vi registrerte våre føll med stråadresse i Danmark. Det var så mye vi kunne være med på som DV medlem og hester registrert i DV, trodde vi. Vi hadde også tro på at det var lettere å selge DV hester i Norge enn NV hester. Der tok vi grundig feil. Gresset er ikke grønnere på den andre siden av gjerdet. I dag registrerer vi våre føll i NV som er i ferd med å bli et moderene avlsforbund.

  De fleste avlsforbund i Europa beskytter seg selv. Også DV. Egnethetstesten for 4 åringer i DV er bare for hester 1. gangs registrert i DV. De 30 beste i hver disiplin får adgang til Unghestchampionatet i Herning i mars året etter. Så her er det adgang for fireåringer fra Norge registrert i DV, med de ekstra kostnader det medfører. Det samme gjelder Dansk Rideforbund Forbunds championat for 4, 5 og seks års hester i alle disipliner.
  Det har blitt vist norsk registrerte hopper på hoppekåring i Danmark. JJ Horses hadde en hoppe som vant en slik kåring. Hoppen hadde som DV registrert blitt invitert til Eliteskuet i september samme år, men ikke hoppen fra NV. Her beskytter også DV seg selv.
  Hvorfor skal ikke NV gjøre det samme?
  Det forundrer oss at JJ Horses og kretsen rundt ikke bare tar til etterretning at NV har innført nye regler i NBT. Det er leit for JJ Horses at de har gitt villedende informasjon til en del av deres kunder de siste årene om at alt er åpent i Norge selv om hester registreres i DV.

  Hoppeeiere, tenk dere nøye om før dere registrerer i annet forbund enn NV. Det kan få konsekvenser dere ikke kjenner til i dag. Det gjelder i denne forbindelse også.

 12. Bra at debatten foregår i åpent forum. Er en hoppeeier som helt uvitende er kommet i en situasjon hvor problemet er registrering av føll i NV. Uvitende om kommende problem, brukte jeg Tailormade Confidence som hingst på min KWPN hoppe, nå er situasjonen den at jeg kun kan få dansk el. nederlandsk pass på avkommet, noe jeg er blitt forespeilet skal være fordelaktig i forhold til norsk pass. Jeg ønsker allikevel norskt pass på avkommet nettopp av nevnte grunn, særfortrinn de norskavlede hestene kan få i Norge. Venter på en siste tilbakemelding fra JJ Horses om løsning på nevnte problem, da avkommet fremdeles ikke har pass og blir 1 år, 4 juni.

 13. Mulig at jeg er helt ute på viddene her, men kan det tenkes at noe av fremgangen til de store utenlandske avlsforbundene skyldes at avlerne der samarbeider og «drar i samme retning», i stedet for å prøve å undergrave sin egen organisasjon….?

  Dersom man retter en saklig henvendelse til NV og påpeker problemstillingen med at dette vedtaket får tilbakevirkende kraft, vil antagelig mulighetene for å få justert virkningsdatoen for de nye reglene være langt større enn dersom man bare kritiserer vedtaket og rakker ned på NV.

  Ellers må jeg si jeg synes det er på høy tid at NV innfører de samme regler for Norsk Breeders Trophy som gjelder i de fleste andre land så vidt jeg kjenner til – nemlig at hesten må være førstegangsregistrert i avlsorganisasjonen i hjemlandet for å være berettiget til å delta i breeders.
  Det at utenlandskfødte importerte/norskeide hester skal dominere Breeders og representere Norge i unghest VM slik vi har sett flere tilfeller av tidligere, kan da umulig gagne norsk ridehestavl!?

 14. Om dere hadde sett på oss ”støttespillere” som individer som deler mange av synspunkter til JJ Horses, så blir det en mer riktig fremstilling av bildet i norsk avl for tiden. At så mange velger å gå en annen vei enn hva NV tilbyr, burde gi en vekker om at systemet ikke fungerer godt slik det er nå. Jeg er nok blant de som dere kaller JJ Horses sine ”støttespillere”, -nettopp fordi jeg deler mange av synspunktene som de har. Når sant skal sies har jeg hatt mine meninger om NV lenge før JJ Horses selv ga opp hele systemet, og jeg føler meg absolutt ikke som en viljeløs marionett som JJ Horses trekker i trådene til. JJ Horses jobbet MED og for NV i mange år, og la ned utrolig mange timer i NV-arbeid. Slik jeg oppfatter det jobber de heller ikke mot NV nå, men har vel heller resignert og funnet en mer egnet samarbeidspartner i DV og systemet rundt der. De jobber fortsatt for norsk avl, men med en annen innfalsvinkel enn NVs systemer. Det de har gjort ved sitt arbeid er å utvide oppdretteres valgmuligheter, uten at man må være ”avhengig” av NVs systemer. Som kunde hos JJ Horses får man like god hjelp om man velger å registrere hestene i NV, selv om man i tillegg blir gjort oppmerksom på alternativene til NV.

  Jeg, og sikkert mange med meg, ser helt klart fordelen av å kunne ha en avlsorganisasjon som fungere i hjemlandet, men slik ting er i dag så er det for mange løse tråder og avgjørelser som virker svært lite gjennomtenkte til at jeg ser at fordelene oppveier ulempene. Personlig har jeg registrert i DV, og kommer til å fortsette med det tross ”forbudet” i NBT. Det er allikevel et paradoks at NV lager en begrensning på en allerede (for?) knapp startinteresse som Breeders faktisk har pr. i dag. Jeg tror statusen ved å vinne Breeders vil dale i takt med antall startende, og faren for at det dør ut er absolutt reell ved en slik begrensning. Selvfølgelig vil en avlsorganisasjon verne om sine hester ved arrangementer, slik at det blir mer eksklusivt å registrere hjemme, men det å stenge for andre avhenger av at det er en viss kvalitet og kvanta individer å hente fra. Akkurat der har NV langt igjen, i og med at det blir født så få avkom alt i alt her i landet. Tradisjonen innen NV har heller ikke sterkt nok fremhevet de norskfødte på diverse arrangementer, så de lever vel ikke helt opp til sine egne ”prinsipper”. Det virker som om dette har fått veldig fokus nå i det siste, men det må da være mer hensiktsmessig å stimulere oppdrettere til å ønske å lage NV i form av premier og ”heder”, enn å prøve å skremme de til å registrere i NV ved hjelp av forbud.

  Det er nesten litt komisk at det er nettopp dere på Thorsø som legger inn et pro-NV innlegg nå, for dere er vel av de få i Norge som konsekvent IKKE har registrert hestene i NV. At det tok dere mye over 10 år å innse at NV tross alt er så mye bedre enn DV, gjør vel ikke helomvendingen mer overbevisende. Jeg tror heller ikke at det er så fryktelig mye enklere for en oppdretter å selge en DV-hest enn en NV-hest, – her tror jeg det vil være hestens kvalitet, pris og eiers egnethet som vil ha størst betydning. Det vil kanskje være noe å tenke på hvis man har problemer med å selge hestene sine.

  I forhold til Elin Johannessens sak vil jeg si: Det synes jo unektelig merkelig at Norsk Varmblod avviser en oppdretter som ønsker å registrere i forbundet, og sier nei takk til avkom etter en toppkåret hingst fra Danmark og Tyskland. I en situasjon med økt konkurranse og nedgang i bedekningstall og registrerte føll, innfører NV dyre og tungvinte godkjenningsordninger for utenlandske hingster, og stenger seg inne i sine egne utstillings- og Breeders-systemer.

 15. Takk til Avlshest.no for å tilby et forum hvor brukernes synspunkter kan synliggjøres. Dette er jo enhver tjenestetilbyders (NV, DV, KWPN, Mecklenburg…) viktigste kilde. Jeg synes det er interessant å lese hvor ulike mål og behov som finnes blant brukerne. Noen er opptatt av at produktet bærer merkenavnet ‘norsk’, andre er opptatt av systemer og tilbud ‘her hjemme’ – ut i fra ulike perspektiver, mens andre er opptatt av konkurransedyktige avlsverktøy som gagner en oppdrettsnæring, noen dressuravl og andre sprangavl. Det bekrefter jo nettopp at markedet har behov for mer enn en tilbyder.

  Det er interessant at noen av oss blir oppfattet som «undergravere av vår egen organisasjon». Jeg har jobbet for og med NV i flere år, men ser ikke på NV som ‘min egen’ organisasjon av den grunn, like lite som jeg ser på den banken jeg bruker til enhver tid som ‘min egen’ – samvirkebank eller ikke. Jeg bytter bank når en annen kommer med et tilbud som jeg etter en totalvurdering finner at passer mine behov bedre, uavhengig av om banken er norskeid eller ikke. Jeg er ikke IMOT min tidligere bank av den grunn. De fleste banker er interessert i å vite hvorfor en kunde bytter (er NV interessert – følger de med på debattene?). Videre følger jeg med på dens produktportefølje for å se hvordan den tilpasser sine tilbud i forhold til mine behov. Eksempelvis har Blue Hors og Stutteri Ask nå valgt å bytte til JJ Horses som samarbeidspartner i Norge. Thorsø Mohr har byttet fra DV til NV. Jeg har brukt utrolig mye ressurser på NV – fremme saker og engasjere meg i gjennomføring – dessverre uten særlig resultat for egne behov. Nå bruker jeg DV som dekker mine behov bedre. Jeg er medlem i de organisasjoner jeg finner fordeler i å være medlem av – DV, KWPN, NV, Mecklenburg… . Slik er dynamikken i et fritt marked i en foranderlig verden.
  Er Freja norsk? Jeg er norsk, har min oppdrettsvirksomhet i Norge og den er norskeid – jeg ser derfor på eget oppdrett som norsk, uavhengig av registreringsformalitet. Slik Thorsø Mohr m.fl. – også akseptert av NV – i alle år har operert med sine hester som norskfødte selv om de ble registrert i DV. NV har ikke noe monopol på ‘norskhet’. Det var det som var poenget innledningsvis.
  Så lenge totalt antall ridehestbedekninger i Norge ligger på kun 300 og 150 fødte føll vil ett norsk forbund aldri kunne få fremgang selv om alle registrerte der – populasjonen er rett og slett for liten. Hvis det er målet må man derfor fokusere på tiltak som stimulerer kvantumet først.

  Jeg er FOR en bredde i tjenestetilbud, for markedets valgfrihet. Det gagner alle slik jeg ser det, også NV. Jeg respekterer alle for deres valg av leverandør. Jeg er FOR åpne debatter og engasjement, det gagner også alle slik jeg ser det, inkl NV. Dette jobber jeg for for egen del og for egne kunder. Denne innstillingen deler jeg bl.a. med JJ Horses og vi samarbeider om dette – i den grad noen velger å kalle det å være JJ Horses ‘støttespiller’ er det om ikke annet et stort kompliment fra dem til JJ Horses. NV gjør de vedtak de finner best formålstjenlig sine behov – og brukerne velger ut i fra det. Siste år har NV bl.a. innført to ordninger med tilbakevirkende kraft:
  – Godkjenning av hingster på importsæd f.o.m 2010 – gjort gjeldende for Tailormade Confidence-bedekning i 2009 (Elin Johannessens sak ovenfor – kunde hos JJ Horses og hos NV)
  – Innmelding til NBT for 2010-årgangen (Lillian Strands sak ovenfor – kunde hos meg og hos NV)
  Når NV innfører tiltak med tilbakevirkende kraft – eller endrer kvalifiseringsregler midtveis i en sesong – skaper de uforutsigbarhet, problemer og frustrasjon for egne brukere – både avlsstasjonene som skal veilede sine og NVs kunder, men først og fremst for hoppeeierne. Under slike forhold kan man ikke klandre avlsstasjonen for å ‘villede’ sine kunder. NV gjør seg dessverre selv til en aktør som blir veldig vanskelig å forholde seg til, og som mange kanskje derfor velger å unngå å forholde seg til i det hele tatt.

 16. Jeg vil påpeke at jeg ikke har noe problem med at NV ønsker at NBT nå skal kun gjelde for førstegangs reg. hester i NV.
  Det jeg synes er litt synd er at de setter meg mfl. i en liten «knipe» i og med at vedtaket har tilbakevirkende kraft.

  Jeg har solgt 3 avkom som er født i 2010. To av disse ble solgt med at de skulle være ferdig oppmeldt til NBT. Disse hestene er førstegangs reg. i Mecklenburg (2 stk) og DV (1 stk). Til den siste kjøperen gav jeg beskjed om at hun ikke burde stresse med oppmeldingen. Det kunne hun faktisk vente med helt fram til det året avkommet kan delta i NBT (altså 2015).
  Når man tar utgangspunktet i de to hestene jeg har solgt ferdig oppmeldt i NBT, kan det kan by på problemer for meg. Dvs at jeg faktisk ikke kan levere den varen jeg har solgt med bakgrunn i NV’s endring som tredde i kraft etter at jeg hadde innbet. avgiften, å levert innmeldesen/passene. Jeg hadde tatt utgangspunktet i “reglene” for innmelding av NBT (gjeldende 2010), hadde jeg det ikke travelt med å melde opp disse to hestene før april dette året.

  Det kan jo da også sette et spørsmåltegn om kanskje kjøpere eller meg som oppdretter heller hadde ønsket at disse hestene da skulle vært reg. i NV, slik at de kunne da ha deltatt i NBT. Denne muligheten fikk kunne vi evt. vurdere, da NV først vedtok og publiserte sitt vedtak 15. mars 2011.

  Burde ikke et slik vedtak gjelde fra og med et “siste” årstall som får deltagelse til NBT. Dvs. at årgangen 2010 vil være den siste årgangen som vil kunne ha mulighet for å tilmelde til NBT helt fram til avviklingen av NBT. Altså at dersom man kvallifiserer sin 5 års i 2015, og ønsker å innmelde den, bør man få det. Da reglementet gav lov til en slik deltagelse i henhold til reglementet 2010, å helt fram til vedtaket deres fra 15. mars 2011. Som da medførte en tilbakevirkende kraft.

  Jeg mener helt klart alle hestene født i 2010 har full rett til deltagelse i NBT selv om de er utenlands reg.
  Håper virkelig NV ser på denne saken en gang til, å ser på konsekvensene dette vedtaket (med tilbakevirkende kraft) har ført til.

 17. Venter i løpet av kort tid mitt første føll som hobbyavler.
  For meg og sikkert mange andre i samme situasjon er det jo litt moro og kunne delta på disse årgangsarrangementene og det har også vært en av motivasjonene i mine valg i prosessen med å produsere et føll.
  Jeg har allerede en NV ridehest, registrert i NV, og skulle gjerne hatt en til…
  Denne muligheten har jeg fått inntrykk av at jeg ikke har ,da mor er DV og føllets far er registrert i Mecklenburg. Jeg kunne ikke søke før hun ble bedekt, siden hoppa ikke tok seg med førstevalgt NV hingst og vi byttet hingst på siste brunst. Jeg hadde derfor ikke noen annen mulighet enn å sende søknad til DV med forespørsel om føllet kunne registreres der dersom jeg ville delta på arrangement som NBT.
  Dette ble innvilget av DV umiddelbart.
  Dersom NV hadde hatt samme system, ville jeg selvfølgelig søkt der i steden.
  Føllet er jo både laget og (snart)født i Norge.
  Jeg har sendt NV en henvendelse der jeg stiller noen spørsmål ang registrering av mitt føll og om det finnes noen mulighet, men de har ikke besvart denne.
  For min del handler dette derfor først og fremst om de muligheter NV kan gi oppdretterne til å registrere avkommet slik NV selv ønsker.. Dersom noen har innspill tas de imot med takk.

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*