Avlen før og nå

Dagens oppdrettere har et hav av forskjellige hingster å velge mellom, men man skal bare 20-30 år tilbake i tid før situasjonen var helt annerledes.

I dag overvåkes hoppene som skal til bedekning nøye, og en veterinær er pliktig til å undersøke hoppene før inseminering blir utført. Før var dette ingen selvfølge. Veterinær var sjeldent tilgjengelig ved bedekning, og alle hingstene bedekte naturlig. Dette medførte lange reiser til og fra hingsten for hoppeeierne.

En som kan fortelle om dette, er tidligere stallbetjent ved Flyinge, Gören Lindstrand, som nå er pensjonert. Han forteller om omtrent 60 halvblodshingster som var tilgjengelig i ridehestavlen, hvorpå de aller fleste var plassert på stasjoner rundt i Sverige. Hingstene ble presentert under en hingstevisning på Flyinge i mars. De ble deretter plassert på stasjon i de delene av landet hvor de antok å passe hoppemateriellet, og ble som oftest byttet ut etter noen år. Til de stasjonene som lå i nærheten av Flyinge ble hingstene ridd hver vår, til stasjoner lenger unna ble de fraktet med tog.

Stallbetjentenes viktige rolle
Stallbetjentene måtte bli med hingstene ut på stasjon og bo med dem der gjennom hele bedekningssesongen. De hadde det daglige ansvaret for hingstene, sørget for at hoppene ble bedekket på korrekt vis, og viste fram hingstene for interesserte hoppeeiere. På noen stasjoner kunne hoppene stalles opp, men de fleste hoppeeiere måtte sørge for å frakte hoppen fram og tilbake til bedekning så lenge brunsten varte. Det var helt vanlig at hoppene ble ridd eller kjørt til bedekning.

I slutten av august kom hingstene tilbake til Flyinge, og man satte i gang med trening til Flyingedagen, som på den tiden ble arrangert i september, alltid utendørs. Nettopp på grunn av kort forberedelstid var det svært viktig at hingstene ble holdt i gang gjennom hele bedekningssesongen, da man hadde liten tid på seg. Flyingedagen inneholdt blant annet ungarsk post, tømmekjøring og dressuroppvisninger med kjente svenske hingster som Urbino og Gaspari.

Kilde: Tidningen Ridsport

Be the first to comment

Legg inn en kommentar