Produserer egen forskning

Dette innlegget ble publisert 20. februar 2010 og innholdet kan være utdatert.

Avlsaktører publiserer nå eget forskningsmateriell fra føllfestivalene.

RR Reierstad Ridehest og JJ Horses har nå på bakgrunn av data samlet inn under føllfestivalene i 2007 og 2009 gjennomført et eget forskningsstudium.

Føllfestivalene ble arrangert av JJ Horses og Bråten Gård og er et tilbud til hingstestasjonens kunder. Under de private føllskuene ble føllene ble vist i egne avkomsklasser og vurdert av den danske dommeren Poul Graugaard.

Unn Reierstad og Ole Jørgen Jørgentvedt har så ønsket å vurdere anvendte målesystemer brukt under vurderingen av føllene og begynt arbeidet med å foreta en konkret avkomsvurdering av stasjonenes hingster. De har satt opp ni hypoteser de har følt har vært av interesse som de så har bekreftet eller avkreftet.

Første del av undersøkelsen som ble publisert i dag tar for seg målesystemene brukt under føllvurderingen og effekten av disse. Del to vil bli publisert i løpet av mars og ser nærmere på effekten av hoppekvalitet og hingstenes nedarvingsevne.

Undersøkelsen er basert på data fra bedømmelsen av 101 føll fra 2007 og 2009 og er publisert på www.reierstadridehest.no. Unn Reierstad er veterinær og cand.scient fra NLH/UMB, mens Ole Jørgen Jørgentvedt er veterinær og står bak JJ Horses sammen med Ole-Marius Johnsen.

Bedre enn offisielle utstillinger
En av tingene som ble testet var hvorvidt arrangørapparatet fungerte slik at det ble så like forhold som mulig under bedømmelsen av føllene. Her konkluderer forfatterne med at det har vært optimale forhold fra arrangørenes side og at dommeren under begge de to skuene, Poul Graugaard, har lykkes med å bedømme det som skal bedømmes og ikke har latt seg forstyrre av kjønn, alder eller værforhold.

Studien konkluderer med at «Private næringsaktører har en unik mulighet til å tilrettelegge for og gjennomføre bedømmelser (datafangst) under kontrollerte, standardiserte forhold (stasjonstest). Hingstestasjoner har en unik mulighet til å gjennomføre individkontroll som er bedre enn på andre offentlige/offisielle eller uoffisielle utstillinger.»

Forfatterne konkluderer også med at datasettet som har blitt brukt er meget representativt for den norske populasjonen og at den store andelen importert genmateriale gjør at Norge ikke har noe egenprodusert avlsmateriale. De slår så fast at Norge dermed ikke har noe avlsfremgang.

De har også sett på forvaltningen av sprang- og dressuravlen innen for en og samme populasjon. Her fant de at brukt riktig gir helhetskarakteren mulighet for et riktigere vektet rangeringsmål enn sammenlagtkarakteren.

Ny føllfestival
JJ Horses og Bråten Gård inviterer nå til ny føllfestival i 2010. Den vil finne sted 19. august og blir den tredje private føllutstillingen i rekken. I fjor var premiepotten på 100.000 kroner for følleierne og over 70 føll stilte opp.

Tar saken i egne hender
Aktørene fra Østfold har tidligere gått sterkt ut mot Norsk Varmblod og deres systemer og prosedyrer. Hoveddelen av kritikken har gått på mangelen på datafangst og publisering av avlsverdier.

I studien konkluderes det også med at ettersom mer data samles inn vil det kunne fungere som avlsverdiberegning av de norske hingstene. Forfatterne signaliserer også at det kan bli aktuelt med rådgivende føllbeskrivelser – noe som ikke finnes i Norge i dag.

Norsk Varmblod startet i høst prosessen med egen datafangst etter at stipendiat Siri Furre ble ansatt ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap. Hun skal utarbeide avlsverdier for norsk varmblods ridehest. Målet med universitetsstillingen er å gjøre genetiske analyser av den norske populasjonen og ha utviklet avlsverdier innen endte tre år.

6 Trackbacks / Pingbacks

  1. Avlsdata fra føllfestivalen 2007 og 2009 | RR Reierstad Ridehest
  2. Uttak til Eliteskue ved norsk DV-hoppekåring | Avlsinspirasjon.no
  3. Propene til Unghestchampionatet 2010 klare | Avlsinspirasjon.no
  4. Unghestchampionat 30.-31.oktober | Bråten Gård
  5. Ny dato Unghestchampionatet 2010 | Avlsinspirasjon.no
  6. Ny dato for Unghestchampionatet | Bråten Gård

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*