NV ser til Sverige

Leder i Norsk Varmblod Mette Hansson. Styret i Norsk Varmblod jobber nå videre med registreringsrutiner og videreutvikling av avlsdata for NV.

18. mai hadde leder av Norsk Varmblod Mette Hansson og medlem av avlsutvalget Hilde Hauge et innledende møte med representater fra Svensk Varmblod for å få innspill på hvordan Norsk Varmblod best kan registrere og bearbeide sine data i fremtiden.

Initiativet er en videreføring av kontakten som ble etablert da avlsleder ved ASVH, Emma Thoren Helsten, var i Norge og holdt foredrag under NVs avlsseminar i forbindelse med foreningens årsmøte i mars.

Kontrakten med NHS opphører
Den nåværende avtalen med Norsk Hestesenter opphører 1. juni og under årsmøtet ble det besluttet å gi styret mandat til å utrede hvor veien bør gå videre med hensyn på registreringsarbeidet. Mette Hansson understreket da viktigheten av å ikke ta en forhastet avgjørelse, men var allikevel klar på at prosessen ikke måtte trekke ut for mye.

Mandag dro Hansson og Hauge til Sveriges Landbruksuniversitet (SLU) i Uppsala for å lære mer om hvordan svenskene har løst det.

– Utgangspunktet for møtet var det klare behovet Norsk Varmblod har for innsamling av data med registrering av alle resultater fra foreningens egne avprøvninger, samtidig med at disse kobles opp mot tilgjengelige resultater fra sporten. Dette danner grunnlaget for analysering av registrerte egenskaper og videre mulighet for beregning av dyrets avlsverdi (BLUP-indekser), et arbeid som svenskene har kommet svært langt i, forteller Mette Hansson.

– Det er samtidig utstrakt bruk av de samme hingstene og blodlinjer innefor de nordiske avlsforbund og det er svært verdifullt med utveksling av informasjon og etablering av felles forskingsprosjekter på tvers av landegrensene. Både den pågående og planlagte forskning har tette bånd til Sverige og det er naturlig å ha et internasjonalt perspektiv på dette arbeidet, sier Hansson.

Forrige måned ble det utlyst et doktorgradsstipendiat ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap i Ås.  Stipendiaten skal arbeide med tilrettelegging av databaser, oppbygging av slektskapsmatriser og resultatbaser med formål å gjøre kvantitative genetiske analyser og beregne avlsverdier for Norsk Varmblod.

– Norsk Varmblod ser med stor spenning og forventning på de kommende prosjekter som gir store muligheter for videreutvikling av vårt avlsarbeid i samarbeid med både nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, sier Hansson.

Be the first to comment

Legg inn en kommentar