Her er begrunnelsen

Dette innlegget ble publisert 31. januar 2009 og innholdet kan være utdatert.

Etter nesten en uke her på Brunstad har dommen falt, og 13 hingster er nå klare for bedekningssesongen 2009.

To stykker ble førstepremiert, seks fikk tildelt annenpremie, mens de yngre hingstene fikk bedekningstillatelse for 1. eller 2. år. Ekstra gledelig var det at hele 4 av hingstene var norskfødte. Så oppdretterne Solveig Sundfær, Kristin G. Andresen, Tormod Bakke Johnsen og Lise og Gustav Thorsø Mohr har grunn til å være stolte.

(Foto: Roger Svalsrød/Hesteguiden.com og Avlshest.no)

BERGERAC

Eksteriørindeks: 8,8

Gangartsindeks: 8,8

Sprangindeks: 7

Samlet vurdering: Middels stor hingst av meget god type og med god uttrykk. Pent hode. Middels lang, velformet og vel ansatt hals. God skulder. Noe umarkert manke. Velformet kryss med god muskelsetning. Gode lår. Tåvid HF. Konkave framhøver. Skøytende bakbeinsføring i skritt, bred i trav. Ledig, veivinnende og elastisk trav. Velbalansert galopp. Svært godt skritt og trav under rytter. Meget god ridbarhet. Sprangindeks fra tysk bruksprøve mars 2008. 2. premie.

QUITE EXPENSIVE

Eksteriørindeks: 8

Sprangindeks: 7,9

Samlet vurdering: Stor, oppsynt hingst av meget god type. Pent hode. Bredt ansatt, velformet hals. Middels lang, litt steil skulder. Kort markert manke. Litt stram lend. Langt, velformet kryss. Overbein pipe HF. Noe trang frambeinsføring i skritt. Trang bakbeinsføring. Taktfast i skritt og trav, mangler påskyv og tendens til å senke ryggen. Velbalansert og veivinnende, men litt langsom galopp. God sprangkapasitet, men viser noe variabel teknikk. 2. premie.

CAPTAIN HOOK

Eksteriørindeks: 8
Gangartsindeks: 7,8
Sprangindeks: 7,8

Samlet vurdering: Stor, harmonisk hingst av god type. Pent hode. Vel ansatt og velformet hals. God skulder og manke. Meget god overlinje. Velformet og godt muskelsatt kryss. Asymmetriske framhøver. Velbalansert og veivinnende galopp. Gangartsindeksen er fra tysk prøve i sept-okt 2008. Viser variabel sprangprøve med tidvis gode momenter. Hingsten har god materialprøve fra Tyskland. Kåret for 1 år.

BROWN ALE XX

Eksteriørindeks: 8

Samlet vurdering: Passe stor, edel hingst av god type og med godt uttrykk. Pent hode. Vel ansatt hals. God skulder og godt markert manke. Lav rygg og noe svakt lendeparti. Innta BF med flå høver og underskutte drakter. Rette haser og myke bakkoder. Ledig skritt. Spent i overlinja i trav. Velbalansert galopp med god bæring. Formtall 89 fra galoppsporten. Interessant avstamning som foredlerhingst. 2. premie.

TOBAJO PIK DISNEY

Eksteriørindeks: 8

Gangartsindeks: 7,8

Sprangindeks: 8

Samlet vurdering: Stor, høystilt og maskulin hingst av god type. Pent hode. Grov overgang hode-hals. Godt muskelsatt hals. Lang, skrå skulder. Lang, velformet manke. Spent i overlinja. Lite muskelsatt kryss. Godt markerte ledd. Inntå VF. Padler VF i skritt og trav. Taktfast, litt spent i travet med god mekanikk. Velbalansert, for dagen spent i galoppen. Aktiv bakbeinsaksjon. Hingsten viser gode bruksegenskaper i begge disipliner. Kåret for 1 år.

THORSØS LUDWIG

Eksteriørindeks: 8

Gangartsindeks: 7,7

Sprangindeks: 6,2

Samlet vurdering: Hingst av meget god type. Pent hode. Velformet og vel ansatt hals. Skrå skulder og godt markert manke. Noe lang lend med lite muskelsetning. Godt muskelsatt kryss. Myke koder. Tåvid bakbeinsstilling. Spent i overlinja. Taktmessig og godt skritt. Velbalansert, me noe på forparten i galopp. God innundergripen i trav. God gangartsprøve. Kåret for 2 år.

JJ RAYBAN

Eksteriørindeks: 9

Gangartsindeks: 8,7

Sprangindeks: 7,5

Samlet vurdering: Edel, harmonisk hingst av meget god type. Pent hode. Vel ansatt og velformet hals. Meget god kropp med god muskelsetning. Rette, noe spede frambein. Gode bakbein. Meget gode bevegelser løs. Meget god gangartsprøve med god ridbarhet. Kåret for 2 år.

SWIX

Eksteriørindeks: 8,5

Gangartsindeks: 8,5

Sprangindeks: 7,4

Samlet vurdering: Edel, middels stor hingst av meget god type. Pent hode. Vel ansatt, velformet hals. God skulder. Noe umarkert manke. Velformet kryss med god muskelsetning. Trange drakter. Trang, men ellers korrekt beinføring. Ledig skritt med god takt. Taktfast, ledig trav med god bæring. Velbalansert galopp. Meget god gangartsprøve. Kåret for 2 år.

ULRICH Z

Eksteriørindeks: 8

Sprangindeks: 9

Samlet vurdering: Middels stor, sterkbygd hingst av god type. Pent hode. Middels lang, noe kraftig hals. God skulder og manke. Stram overlinje. Middels langt, velformet kryss. Rette frambein. Myke bakkoder. Ledige, gode bevgelser. Eksteriørindeks er beregnet ut fra dansk bedømming i 2004. Sprangindeks er beregnet ut fra egenprestasjoner i sporten.

Tilleggsinformasjon: Gode bevegelser i skritt og galopp, middels i trav. Den går internasjonale sprangklasser. Den har 134 plasseringer. Den er kåret i DV, Hannoveranerforbundet, ASVH og Zangersheide. 2. premie.

B.H. DON CARUSO

Eksteriørindeks: 9

Gangartsindeks: 8,2

Sprangindeks: 7,7

Samlet vurdering: Stor, edel og høgstilt hingst av meget god type. Pent hode. Lang, velformet og vel ansatt hals. Middels lang, skrå skulder. Lang, godt markert manke. God overlinje. Velformet kryss. Myke koder. Underskutte drakter. Meget gode bevegelser i alle gangarter. Gangarts- og sprangindeks er beregnet fra materialprøve i Danmark i nov. 2002. 2. premie.

ROYAL OLYMP

Eksteriørindeks: 8,5

Gangartsindeks: 8,7

Sprangindeks: 7,5

Samlet vurdering: Passe stor, harmonisk hingst av god type. Vist i meget godt hold. Godt uttrykk. Pent hode. Middels lang, vel ansatt hals. Velliggende, god skulder. God manke. God, smidig overlinje. Velformet kryss. Litt rette frambein. Asymmetriske høver. Understilte, trange drakter både foran og bak. Korrektheten ok. Ledig, meget godt skritt. Meget godt trav med god skulderfrihet. Taktmessig, rommelig og meget god galopp. Trav og galopp bedømt ut fra videoframvisning da hingsten nå er skadet i hasen og ikke kan vise gangarter. Sprang- og dressurindekser er beregnet fra tyske bruksprøver.

Tilleggsinformasjon: Premiehingst i Oldenburg. 2. premie.

CRELIDO

Samlet vurdering: Stor, harmonisk hingst av svært god type. Pent hode. Velformet og vel ansatt hals. God skulder og manke. Velformet kryss. God muskelsetning. Føre bein. Gode bevegelser. Har gått sprang internasjonalt. Har mange gode avkom både i sprang og dressur.

Tilleggsinformasjon: Elitehingst i Danmark. Det er en hingst av særdeles god type med gode bevegelser. Hingsten har gått internasjonal hopping i vinter, og er B-hest i dressur. Ris nå av norske Stein Endresen i Grand Prix-klasser. Den er også kåret i DV, ASVH og Hannoveranerforbundet. 1. premie.

DE NOIR

Samlet vurdering: Edel, passe stor hingst av meget god type. Elegant. Vakkert hode med godt uttrykk. Velformet, vel ansatt og passe lang hals. God skulder og manke. God overlinje. Velformet kryss. Tørre bein. Korte framkoder. Svært gode bevegelser. Har plasseringer til og med MB dressur. Tross sin unge alder har han tallrike, særdeles gode avkom.

Tilleggsinformasjon: Elitehingst i Danmark. Det er en passende stor, elegant hingst av særdeles god type. Bevegelsene er særdeles gode. Ris av Isabel Bache framover. Kåret i DV, ASVH og Hannoveranerforbundet. 1. premie.


IKKE KÅRET

KLASSE 3A

Vivelstads Renoir

Eksteriørindeks: 7,5

Gangartsindeks: 8,6

Sprangindeks: 6,6

Samlet vurdering: Snaut middels stor hingst av god type. Mangler noe hingstepreg. Overbygd. Pent hode. Velansatt og velformet hals. Middels lang og skrå skulder. Umarkert manke. Litt oppskutt lend. Velformet, godt muskelsatt krss. Asymmetriske framhøver med lave drakter HF. Trang, men korrekt beinføring. Viser gode gangarter og god ridbarhet i bruksprøven.

Begrunnelse: Ikke tilstrekkelig eksteriørindeks.

Ekras Lümmel

Eksteriørindeks: 7

Gangartsindeks: 7,3

Sprangindeks: 7,5

Samlet vurdering: Liten og edel med svakt hingstepreg. Pent hode. Kort nakke. Bra ansatt, men lite muskelsatt hals. Meget god skulder og manke. Toppet og kort kryss. Tåvid VD og asymmetriske framhøver. Trang frambeinsføring. Ledig, godt skritt med god ryggvirksomhet og godt overtramp. Kort og uelastisk i trav med spent overlinje. Velvinnende og velbalansert galopp med god bæring, men noe på forparten. Ganske god bruksprøve i sprang.

Begrunnelse: Ikke tilfredsstillende eksteriøsindeks.

Rachmaninov

Eksteriørindeks: 7,5

Gangartsindeks: 7,2

Sprangindeks: 6,8

Samlet vurdering: Passe stor, edel hingst av god type. Pent hode. Vel ansatt, passe lang hals. Noe framskutt skulder. Litt umarkert manke. Velformet, middels langt kryss. Spede frambein med lite markerte ledd. Sabelbeint. Trang foran og bred bakbeinsføring i skritt. Taktmessig og noe spent i trav. Ubalansert og noe på forparten i galopp. Hingsten viser ganske god gangartsprøve og middels sprangprøve.

Begrunnelse: Samlet lav vurdering.

Cool Boy (HOLST)

Eksteriørindeks: 7

Gangartsindeks: 6,3

Sprangindeks: 7,2

Samlet vurdering: Snaut middels stor og litt lavstilt hingst. Pent hode. Middels lang, velformet hals. God skulder. Umarkert manke. Stram overlinje. Toppet, noe flatt og avrundet kryss. Spede bein. Myke framkoder. Knipt under hasene. Kort, passaktig skritt. Spent i overlinja i trav. Taktfast galopp, noe på forparten. Ganske god bruksprøve i sprang.

Begrunnelse: Samlet lav vurdering.

Løs Landtino

Eksteriørindeks: 6

Gangartsindeks: 7,1

Sprangindeks: 7,1

Samlet vurdering: Passe stor, noe grovpreget hingst. Litt tungt hode. Kort nakke. Tendens til underhals. Noe steil skulder og kort manke. Stram overlinje. Velformet kryss. Fransk frambeinsstilling. Aksebrudd i tåledd. Bukkehov HF. Ledig, men tidvis noe spent i skritt. Kort og uelastisk i trav. Knapt taktfast galopp. Bedre med fremmedrytter. Middels gode bruksprøver.

Begrunnelse: Eksteriøre og veterinære anmerkninger med vekt på beinkvalitet.

KLASSE 3B

RR Lord of Rings

Eksteriørindeks: 6

Gangartsindeks: 6,3

Sprangindeks: 5,8

Samlet vurdering: Langlagt, grovpreget hingst av middels type. Kort nakke. Middels lang hals. God skulder og middels lang manke. Spent i overlinja. Velformet, godt muskelsatt kryss. Lave og underskute drakter BF. Taktfast, lite energisk skritt. Kort, uelastisk og stiv i både trav og galopp. Høyregalopp bedre enn venstre. Hingsten har avlagt ordinære bruksprøver.

Begrunnelse: Samlet lav vurdering.

E.Z. Rider

Eksteriørindeks: 7

Gangartsindeks: 7,1

Sprangsindeks: 8,1

Samlet vurdering: Snaut middels stor, lågstilt og langlagt hingst. Overbygd. Pent hode. Passe lang, vel ansatt hals. God skulder. Noe umarkert manke. Velformet kryss. Noe spede piper og framkoder. Veivinnende og ledig i skritt med noe trang bakbeinsføring. På forparten i trav. Velbalansert galop. Stor kapasitet og god ridbarhet under sprangprøven.

Begrunnelse: Ikke tilstrekkelig eksteriørindeks.

4 Comments

  1. Dette var nesten som en liten revolusjon; så mange flotte hingster er skjelden å se på en gang på en NV kåring! Alt i alt et bra arrangement, med unntak av at de fleste av oss ikke fikk se de eldre hingstene annet enn på premieseremonien.

  2. Hurra for Brown Ale, tøffingen over alle tøffingene! Er veldig stolt over å ha et avkom etter ham 🙂

  3. Jeg må bare si at jeg ble utrolig skuffet over at Quite Expensive ble kåret! Pen å se på, fin stamme, men hoppet jo med en skremmende dårlig teknikk! Var ærlig talt redd når jeg så han hoppe under hingstekåringen! Kan ikke fatte og begripe hva vi skal med en avlshingst som hopper så dårlig? Er ihvertfall ikke en hingst som skal i nærheten av min hoppe;)

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*