Føllskue: Vil vinnerføllet bli en topphest?

Hvem vet hva fremtiden vil bringe for lille Dior? Når håpefulle oppdrettere i disse dager møtes til føllskue er forventningene høye. Men hvor mye vekt kan en legge på utstillingsresultatene til et lite føll? Sier det virkelig noe om hestens fremtid i sporten?

En tysk studie viser at for noen egenskaper kan vi få en ganske god indikasjon på fremtidig prestasjon ved å teste på et tidlig stadium, mens andre ikke har vist seg å ha like stor sammenheng med senere resultater. Tyske Kati Schoepke holder for øyeblikket på med en doktorgradstudie ved Department of Animal Breeding ved Martin-Luther Universitetet i Tyskland ved Institute of Agricultural and Nutritional Sciences (IANS).

På et avlsseminar i regi av Interstallion i Uppsala i mai i år presenterte hun noen av funnene sine i en presentasjon med tittelen ”Genetic Evaluations for Foal and Studbook Inspections and Mare Performance Tests in the German Sports Horse”. Schoepke har sett på sammenhengen i resultatene (den genetiske korrelasjonen) for ulike egenskaper ved føllutstillinger og senere unghestklasser. Hennes undersøkelser viser at de to egenskapene hvor resultatene fra føllutstillingene har tettest sammenheng med prestasjoner senere er type og eksteriørkarakterene. Resultatene for gangartene har ikke like stor sammenheng. Høyest sammenheng finner vi for skritt fulgt av galopp og så trav. Schoepke trodde dette hadde sammenheng med påvirkning fra rytteren da vi vet at trav er den gangarten som rytteren har mest innflytelse på.

Så betyr det at vi kan plukke ut de beste hestene allerede når de er bare et par måneder gamle?

Ifølge Schoepkes funn kan vi i hvert fall si noe om senere utvikling. Men hun påpekte også at jo eldre hestene blir jo mer blir de formet av rytteren.

Kati Schoepke er for øyeblikket i sluttfasen av sin doktorgrad og det blir spennende å se det endelige resultatet.

Her kan du lese mer om Interstallion.

Be the first to comment

Legg inn en kommentar